Новинарска и ПР агенция - Новините от днес

ИНСТРУКЦИЯ Какво да направите, когато Ви поискат „зелен сертификат“

Партия БНО ви пази от Медицински фашизъм

ИНСТРУКЦИЯ Какво да направите, когато Ви поискат „зелен сертификат“.
1. За работници и служители.

2. За студенти.
Стъпките са съгласувани с юристите на Автономна Работническа Конфедерация – АРК – специалисти с десетилетия успешен опит в защитата на работещи от произвола на работодатели. Всичко е изготвено с подкрепата на партия БНО и нейният Председател Георги Георгиев
1. РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ

При изискване от страна на работодател (независимо държавно, общинско учреждение или частна фирма) към работници или служители да предоставят „зелен сертификат“, за да могат да продължат да изпълняват договорените трудови задължения, работниците могат да откажат като:
1.1. Изискат вътрешна заповед, надлежно подписана и подпечатана, в която е описано изискването към работниците/служителите да предоставят „зелен сертификат“. Заповедта трябва да бъде връчена лично.
ВНИМАНЕ! Вътрешна заповед с изискване за „зелен сертификат“, основана на подзаконов акт – заповед на министъра на здравеопазването, е нищожна, тъй като влиза в пряко противоречие с Конституцията на Република България, Кодекса на труда, Закона за защита от дискриминация, както и с Регламент № 953 от 2021 г. на Европейския парламент (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0953&from=BG), който е задължителен, а не препоръчителен за страните членки на ЕС.Ако въз основа на такава вътрешна заповед работник/служител бъде отстранен от работа, съдът ще го възстанови обратно, със съответното обезщетение, след спечелване на дело (всички дела в тази област биват спечелени от работещите).
1.2. Ако работодателят откаже да предостави редовна вътрешна заповед, а нареждането е устно, работниците/служителите, трябва да сигнализират Инспекция по труда (писмено: https://www.gli.government.bg/bg/node/6499; телефон: 0700 17 670), която е задължена да им осигури достъп до работните помещения.
1.3. Работодателите нямат право да изискват от работниците и служителите тестове за коронавирус за сметка на работниците. Задължение на работодателите е да осигурят тези тестове за собствена сметка. Работник с медицински противопоказания може да откаже да бъде тестван.
1.4. При вербално агресивно поведение от страна на работодател, изискващ „зелен сертификат“, работниците могат да сигнализират в най-близкото полицейско управление или районна прокуратура за извършено срещу тях криминално престъпление по чл. 143 от НК „Принуда“, предвиждащ наказание до 10 години затвор. Този подход важи и ако не Ви пускат охранители на входа на обществена сграда (включително МОЛ).
Извън чисто формалните стъпки, ако един сплотен работнически колектив, всички или повечето заедно, откажат да изпълнят устно или писмено нареждане, задължаващо ги да предоставят „зелен сертификат“, работодателят няма да има друг избор, освен да прекрати дейността си или да се солидаризира със своите работници в искането за незабавно отпадане на дискриминационните „зелени паспорти“.
Уважаеми приятели и колеги, работници на България, може би най-важно от всичко е да се осъзнае, че независимо дали става въпрос за трудов конфликт за заплати и социални придобивки, за дискриминиращи сертификати или някакъв друг остър проблем, спасение поединично няма.
Само заедно, солидарни и организирани, можем да се борим срещу несправедливостта, за да извоюваме правото ние и нашите деца да живеем като достойни хора в хуманно и справедливо общество.

Георги Георгиев председател на БНО

2. СТУДЕНТИ
2.1. При изискване в учебното заведение на „ваксинационен сертификат“, заявявате, че сте готови веднага да ви бъде направен бърз тест на място, за да бъдете допуснати до учебните занятия. Тестът е безплатен, не могат да ви искат заплащане. Този въпрос е уреден в чл. 63, ал. 9 от Закона за здравето.
2.2. Когато ви бъде отказан бърз тест, заявявате, че сте се явили навреме за занятията и изисквате писмен документ от ръководството на учебното заведение, че ви е отказан достъп. В него изисквате да бъдат описани основанията за този отказ.
2.3. Завеждате колективна жалба срещу отказа и я внасяте при омбудсмана.
Студенти, обединявайте се срещу диктаторските мерки. Само заедно сте силни.

www.bno-bg.com
#НароднаМрежа

589 Коментара
 1. Свобода или Смърт казва

  АМИ ЗА ОБИКНОВЕННИТЕ ГРАЖДАНИ КОИТО ПОСЕЩАВАМЕ ГОРЕМИТЕ ВЕРИГИ МАГАЗИНИ КАТО КАУФЛАНД, ЛИДЕЛ, БИЛА И МОЛОВЕТЕ И ОЩЕ ТЕХНОМАРКЕТ, ТЕХНОПОЛИС, МИСЮ БРИКОЛАЖ И ВСИЧКИ ПОДОБНИ ? КАЖЕТЕ КАК МОЖЕМ ДА ВЛЕЗНЕМ БЕЗ ЗЕЛЕН СЕРТИФИКАТ И ИМАТ ЛИ ПРАВО ДА НИ СПРАТ АКО НЕ ЖЕЛАЕМ ДА СЕ ВАКСИНИРАМЕ ???

  1. Радост казва

   В Кауфланд и Лидл се влиза без сертификат. 😉
   Изобщо, належащо ли е точно от тези магазини да пазарувате? Едва ли ще Ви стане нещо, ако си купите храна от кварталния магазин.

   1. Росен Радославов казва

    Не се отнася за хранителните вериги.

  2. Милена казва

   Ако накарат работодателите да плащат тестовете на работниците си, след като ги задължават да ги правят през ден, без да ощетяват финансово трагичните заплати, които дават на своите служители, този хаус ще се завърти в друга посока. Пробвайте, ще е „забавно“.

  3. Светослав казва

   Нямат право. Самият зелен сертификат е пресъпление принуда по Наказателния кодекс. Принуда

   Чл. 143. (1) (Изм. – ДВ, бр. 50 от 1995 г., предишен текст на чл. 143 – ДВ, бр. 62 от 1997 г.) Който принуди другиго да извърши, да пропусне или да претърпи нещо, противно на волята му, като употреби за това сила, заплашване или злоупотреби с властта си, се наказва с лишаване от свобода до шест години.
   (2) (Нова – ДВ, бр. 62 от 1997 г.) Ако деянието е извършено от лице по чл. 142, ал. 2, точки 6 и 8, наказанието е лишаване от свобода от три до десет години.
   (3) (Нова – ДВ, бр. 16 от 2019 г.) Ако деянието по ал. 1 е извършено в условията на домашно насилие, наказанието е лишаване от свобода от три до десет години.
   (4) (Нова – ДВ, бр. 62 от 1997 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 103 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., доп. – ДВ, бр. 43 от 2005 г., в сила от 01.09.2005 г., изм. – ДВ, бр. 64 от 2007 г., изм. – ДВ, бр. 27 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 80 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 27.05.2011 г., предишна ал. 3 – ДВ, бр. 16 от 2019 г.) Когато принудата се упражнява по отношение на съдия, прокурор, следовател, полицейски орган, разследващ полицай, държавен съдебен изпълнител, частен съдебен изпълнител и помощник частен съдебен изпълнител, както и на митнически служител, на орган по приходите, на служител от Изпълнителната агенция по горите или на служител на Министерството на околната среда и водите, осъществяващ контролна дейност при или по повод изпълнение на службата или на функцията му, наказанието е:
   1. в случаите по ал. 1 – лишаване от свобода от две до осем години;
   2. в случаите по ал. 2 – лишаване от свобода от пет до петнадесет години.

 2. Светослав казва

  Никакви, тестове, никакви ваксини, никави сертификати. Конституцията на Република България. чл. 29, ал. 2, чл. 4,5,6, 57. НК, чл. 143, чл. 172,

 3. hohi казва

  Аз ще си обикалям, където искам и ако ме проверят, просто ще им дам лична карта и да ми пишат ако искат и 10 милиона глоба. Докато дойде ред да се разглежда в административен, заповедта ще е отменена с нова още по-тъпа и незаконна такава.
  Реално със заповеди които се отменят през седмица две, не се дава време на ВАС да ги обяви за нищожни, защото имало вече липса на „правен интерес“. Ама на мен не ми пречи да си жаля актовете. Всеки спечелен акт и адвокатски разноски им бърка яко в човките на тия.

 4. Деан Иванов казва

  Здравейте
  А по същия казус – В правото си ли е Работодателя да праща работник в чужбина поради покана от чужбина за изнасяне на представление , и да кара работника да си направи бърз тест за излизане от страната за сметка на работника ,а не работодателя да ги поеме.
  като тестовете в случай на престой повече от 48 часа трябва да са вече два и за пребиране

 5. An. казва

  Ще им покажа ЧЕРВЕН .. СЕРТИФИКАТ…….

 6. Иво казва

  Повечето работи в кварталния магазин са с изтекъл срок

 7. Косгов казва

  Жената я задължават да си прави антигени тест който тя да си плаща.20 работни дни 10 теста.2 тест е за 2 дена.100лв.

 8. Петя казва

  Плаща, този, който поръчва музиката. Юристите по трудово право казват, че ако работодателят изисква сертификат, трябва да го плати.
  Хора, знайте си правата!

 9. Vicente казва

  Тук виждам слаб момент със тестовете. Ако работодател ги плати – това не означава непременно, че аз съм съгласен да се тествам – тъй като тестовете също съдържат вещества, които аз считам, че не бива да присъстват в човешкото тяло – особено в моето. (Графенов оксид и Етиленов оксид в частност) – как отказваме да ни тестват ?

 10. Brendan казва

  Най-добре си се заразете с COVID и после ще ви дадат сертификат.

 11. Петър казва

  Единственото решение е пълен бойкот на всички малоумни заповеди! Ако всички заведения си работят, без да се съобразяват, всички зали работят, хората не носят тъпите маски никъде, всички магазини, центрове, училища, предприятия работят без да се съобразяват със заповедите на някакви измислени продажни министри, депутати, тогава какво? Ще ни глобят всики? Ще ни арестуват? Всички хора трябва да се замислят, но уви, нещо не се получава. Зависи от нас хора, разберете го!!! Не от Кунчовци, Майтапчийски, Кантарджиевци … и разни други платени мекерета. Те много се навъдиха в последно време. Оказва се че сме водещи по „професори“ „доценти“ „академици“ на глава от населението :)))

 12. Бота казва

  Не е ли по-просто да се покаже самия сертификат?

 13. chelsea maglia казва

  Wow, beautiful chelsea maglia https://www.coloradocamplife.com/community/profile/winonakling3959/ site. Thnx …

 14. liverpool drakt казва

  Thanks extremely valuable. Will certainly share website liverpool drakt https://guerilla-chefs.com/guerilla-enzyklopaedie/profile/meaganbrewis65/ with my buddies.

 15. WimTub казва
 16. KimTub казва
 17. KimTub казва
 18. JimTub казва
 19. AnnaTub казва
 20. SamTub казва
 21. NickTub казва
 22. AnnaTub казва
 23. JimTub казва
 24. SamTub казва
 25. JackTub казва
 26. JimTub казва
 27. JoeTub казва
 28. JimTub казва
 29. JoeTub казва
 30. JoeTub казва
 31. JackTub казва
 32. JackTub казва
 33. KimTub казва
 34. JoeTub казва
 35. AnnaTub казва
 36. JimTub казва
 37. NickTub казва
 38. JoeTub казва
 39. JackTub казва
 40. NickTub казва
 41. JimTub казва
 42. SamTub казва
 43. JimTub казва
 44. JackTub казва
 45. KimTub казва
 46. NickTub казва
 47. JoeTub казва
 48. EvaTub казва
 49. KimTub казва
 50. EvaTub казва
 51. JimTub казва
 52. AnnaTub казва
 53. KimTub казва
 54. AnnaTub казва
 55. SamTub казва
 56. JackTub казва
 57. NickTub казва
 58. JoeTub казва
 59. JackTub казва
 60. NickTub казва
 61. JackTub казва
 62. AnnaTub казва
 63. AnnaTub казва
 64. SamTub казва
 65. JoeTub казва
 66. EvaTub казва
 67. JimTub казва
 68. JackTub казва
 69. NickTub казва
 70. JoeTub казва
 71. KimTub казва
 72. SamTub казва
 73. JackTub казва
 74. SamTub казва
 75. JoeTub казва
 76. SamTub казва
 77. JimTub казва
 78. KimTub казва
 79. EvaTub казва
 80. AnnaTub казва
 81. KimTub казва
 82. JoeTub казва
 83. EvaTub казва
 84. SamTub казва
 85. JimTub казва
 86. AnnaTub казва
 87. NickTub казва
 88. JackTub казва
 89. EvaTub казва
 90. JoeTub казва
 91. SamTub казва
 92. NickTub казва
 93. AnnaTub казва
 94. KimTub казва
 95. AnnaTub казва
 96. JoeTub казва
 97. JackTub казва
 98. SamTub казва
 99. JoeTub казва
 100. KimTub казва
 101. JimTub казва
 102. EvaTub казва
 103. SamTub казва
 104. AnnaTub казва
 105. JimTub казва
 106. NickTub казва
 107. JimTub казва
 108. EvaTub казва
 109. SamTub казва
 110. NickTub казва
 111. KimTub казва
 112. KimTub казва
 113. NickTub казва
 114. meritroyalbet

  ИНСТРУКЦИЯ Какво да направите, когато Ви поискат „зелен сертификат“

  https://www.enerthing.com/integer-non-ligula-libero/

 115. meritroyalbet

  ИНСТРУКЦИЯ Какво да направите, когато Ви поискат „зелен сертификат“

  http://www.haisdn.com/plus/guestbook.php?gotopagerank=

 116. madridbet

  ИНСТРУКЦИЯ Какво да направите, когато Ви поискат „зелен сертификат“

  https://thelightspace.net/the-end-of-suffering/

 117. JoeTub казва
 118. madridbet

  ИНСТРУКЦИЯ Какво да направите, когато Ви поискат „зелен сертификат“

  https://www.mirrorimagessalon.com/apps/blog/show/next?from_id=49761634

 119. JackTub казва
 120. JimTub казва
 121. KimTub казва
 122. EvaTub казва
 123. EvaTub казва
 124. AnnaTub казва
 125. SamTub казва
 126. JimTub казва
 127. DenTub казва
 128. JoeTub казва
 129. TeoTub казва
 130. DenTub казва
 131. YonTub казва
 132. ZakTub казва
 133. TedTub казва
 134. AnnaTub казва
 135. TeoTub казва
 136. JimTub казва
 137. ZakTub казва
 138. NickTub казва
 139. SamTub казва
 140. JoeTub казва
 141. AnnaTub казва
 142. KimTub казва
 143. KiaTub казва
 144. JasonTub казва
 145. ZakTub казва
 146. TeoTub казва
 147. JackTub казва
 148. JackTub казва
 149. JasonTub казва
 150. EvaTub казва
 151. JimTub казва
 152. ZakTub казва
 153. SamTub казва
 154. SamTub казва
 155. NickTub казва
 156. KiaTub казва
 157. JoeTub казва
 158. JoeTub казва
 159. NickTub казва
 160. TedTub казва
 161. EyeTub казва
 162. meritroyalbet

  ИНСТРУКЦИЯ Какво да направите, когато Ви поискат „зелен сертификат“

  http://meadowsnurseries.com/squirrel_news/hedgehogs-news-august-2016/

 163. AnnaTub казва
 164. YonTub казва
 165. TedTub казва
 166. AnnaTub казва
 167. TeoTub казва
 168. JasonTub казва
 169. KimTub казва
 170. TedTub казва
 171. KimTub казва
 172. EvaTub казва
 173. EvaTub казва
 174. JackTub казва
 175. YonTub казва
 176. SamTub казва
 177. EyeTub казва
 178. JimTub казва
 179. JoeTub казва
 180. JackTub казва
 181. JoeTub казва
 182. YonTub казва
 183. EyeTub казва
 184. KimTub казва
 185. SamTub казва
 186. JackTub казва
 187. JasonTub казва
 188. YonTub казва
 189. YonTub казва
 190. JimTub казва
 191. KimTub казва
 192. DenTub казва
 193. DenTub казва
 194. SamTub казва
 195. JackTub казва
 196. TeoTub казва
 197. AnnaTub казва
 198. SamTub казва
 199. EyeTub казва
 200. JoeTub казва
 201. EyeTub казва
 202. DenTub казва
 203. DenTub казва
 204. JoeTub казва
 205. KiaTub казва
 206. EvaTub казва
 207. TeoTub казва
 208. ZakTub казва
 209. child porn

  ИНСТРУКЦИЯ Какво да направите, когато Ви поискат „зелен сертификат“

  https://redd.ansab.org.np/2019/11/12/global-dialogue-of-the-indigenous-peoples-local-communities-and-southern-civil-society-organizations/

 210. grandpashabet

  ИНСТРУКЦИЯ Какво да направите, когато Ви поискат „зелен сертификат“

  https://fiduspet.com/ufaqs/are-you-open-to-the-public/

 211. child porn

  ИНСТРУКЦИЯ Какво да направите, когато Ви поискат „зелен сертификат“

  https://hbfynykj.com/forum.php?mod=viewthread

 212. AnnaTub казва
 213. fuck google

  ИНСТРУКЦИЯ Какво да направите, когато Ви поискат „зелен сертификат“

  https://www.connectionschurchcairns.org.au/author/connectionschurch/page/15/

 214. JackTub казва
 215. SamTub казва
 216. JimTub казва
 217. ZakTub казва
 218. KiaTub казва
 219. NickTub казва
 220. EyeTub казва
 221. JackTub казва
 222. TeoTub казва
 223. JasonTub казва
 224. YonTub казва
 225. TeoTub казва
 226. TeoTub казва
 227. KiaTub казва
 228. SamTub казва
 229. EyeTub казва
 230. AnnaTub казва
 231. JackTub казва
 232. SamTub казва
 233. SamTub казва
 234. DenTub казва
 235. TedTub казва
 236. EvaTub казва
 237. JoeTub казва
 238. KimTub казва
 239. JoeTub казва
 240. SamTub казва
 241. JasonTub казва
 242. EvaTub казва
 243. JimTub казва
 244. JimTub казва
 245. ZakTub казва
 246. JoeTub казва
 247. NickTub казва
 248. JasonTub казва
 249. ZakTub казва
 250. DenTub казва
 251. KimTub казва
 252. KimTub казва
 253. KiaTub казва
 254. KimTub казва
 255. DenTub казва
 256. ZakTub казва
 257. JasonTub казва
 258. TedTub казва
 259. JimTub казва
 260. EyeTub казва
 261. Hair Transplant in Mumbai казва

  Its like you read my mind! You appear to know so much
  about this, like you wrote the book in it or something.
  I think that you could do with some pics to drive the message home a little bit, but
  other than that, this is excellent blog. A great read. I will definitely be back.

 262. KimTub казва
 263. Hair Transplant in Mumbai казва

  Very nice article, just what I wanted to find.

 264. KiaTub казва
 265. JasonTub казва
 266. JackTub казва
 267. DenTub казва
 268. JackTub казва
 269. JimTub казва
 270. TeoTub казва
 271. EvaTub казва
 272. KimTub казва
 273. TeoTub казва
 274. JoeTub казва
 275. NickTub казва
 276. TedTub казва
 277. JasonTub казва
 278. EyeTub казва
 279. YonTub казва
 280. VPS with Bitcoin казва

  Access to various payment gateways was one of
  the greatest issues we observed from multiple countries.
  Instead of limiting our customers, we offer different payment options, so they don’t have to worry
  about having a specific payment type on hand. In certain places of the world, traditional payment
  gateways may restrict customers. You can use Bitcoin payments to solve this problem.
  Many businesses worldwide are starting to accept Bitcoin as
  a payment method like they do credit cards.
  Bitcoin is known as „the secure money of the Internet.“ To handle bitcoin payments,
  bitcoin payment services function as a mediator between the sender
  of the money and the recipient. We offer support for receiving bitcoin payments.
  So don’t worry.
  Due to lower transaction costs than a conventional credit card
  payment, bitcoin payments are more cost-effective than standard credit
  card transactions. So it is advisable to use Bitcoin payments
  instead of the traditional ways, but we are not trying to force you into anything; you are free to choose
  whatever payment method you want.

 281. EyeTub казва
 282. JackTub казва
 283. chat казва

  To chat with these friends, you must first upload some nice sayings or pictures on your profile.

 284. AnnaTub казва
 285. EvaTub казва
 286. DenTub казва
 287. JackTub казва
 288. YonTub казва
 289. TedTub казва
 290. TeoTub казва
 291. EvaTub казва
 292. TedTub казва
 293. NickTub казва
 294. JasonTub казва
 295. SamTub казва
 296. YonTub казва
 297. AnnaTub казва
 298. NickTub казва
 299. SamTub казва
 300. JoeTub казва
 301. EvaTub казва
 302. DenTub казва
 303. JoeTub казва
 304. TeoTub казва
 305. Plastic Surgery Clinic in Gurgaon казва

  I like the valuable info you provide in your articles.

  I will bookmark your blog and check again here frequently.
  I’m quite sure I’ll learn lots of new stuff right here! Good luck for the
  next!

 306. EvaTub казва
 307. ZakTub казва
 308. JoeTub казва
 309. JimTub казва
 310. TedTub казва
 311. TedTub казва
 312. JasonTub казва
 313. KiaTub казва
 314. YonTub казва
 315. SamTub казва
 316. AnnaTub казва
 317. KimTub казва
 318. GrandPashaBet bonus казва

  GrandPashaBet Giriş GrandPashaBet1080 Kıbrıs’ın en büyük casino’sunu evinize taşıdı. Artık Kıbrıs’a gitmeden evinizden direkt Spor bahisleri, Slot oyunları, Canlı Casino oyunlarını oynayarak eğlenebilir ve para kazanabilirsiniz. Kıbrıs’ın en güvenilir Casino’su Grand Pasha ile sizde tanışın!

 319. GrandPashaBet giriş казва

  GrandPashaBet Giriş GrandPashaBet1080 Kıbrıs’ın en büyük casino’sunu evinize taşıdı. Artık Kıbrıs’a gitmeden evinizden direkt Spor bahisleri, Slot oyunları, Canlı Casino oyunlarını oynayarak eğlenebilir ve para kazanabilirsiniz. Kıbrıs’ın en güvenilir Casino’su Grand Pasha ile sizde tanışın!

 320. TeoTub казва
 321. KiaTub казва
 322. JimTub казва
 323. NickTub казва
 324. YonTub казва
 325. TeoTub казва
 326. NickTub казва
 327. EyeTub казва
 328. ZakTub казва
 329. Best Plastic Surgeon in Gurgaon казва

  I get pleasure from, result in I found exactly what I was taking a look for.

  You have ended my four day long hunt! God Bless you man. Have a nice day.
  Bye

 330. GrandPashaBet slot казва

  GrandPashaBet Giriş GrandPashaBet1080 Kıbrıs’ın en büyük casino’sunu evinize taşıdı. Artık Kıbrıs’a gitmeden evinizden direkt Spor bahisleri, Slot oyunları, Canlı Casino oyunlarını oynayarak eğlenebilir ve para kazanabilirsiniz. Kıbrıs’ın en güvenilir Casino’su Grand Pasha ile sizde tanışın!

 331. JimTub казва
 332. Best Cosmetic Clinic in Gurgaon казва

  There is definately a great deal to learn about this
  topic. I love all the points you have made.

 333. EyeTub казва
 334. YonTub казва
 335. JackTub казва
 336. Best Cosmetic Surgeon in Gurgaon казва

  I am really impressed with your writing talents and also with the layout
  to your weblog. Is this a paid theme or did you customize it yourself?
  Either way stay up the excellent quality writing, it is rare
  to look a nice weblog like this one today..

 337. JackTub казва
 338. Best Cosmetic Clinic in Gurgaon казва

  Hi it’s me, I am also visiting this site on a
  regular basis, this site is in fact pleasant and the viewers are truly
  sharing fastidious thoughts.

 339. JoeTub казва
 340. JoeTub казва
 341. Best Plastic Surgeon in Gurgaon казва

  Great post.

 342. Best Cosmetic Clinic in Gurgaon казва

  It’s the best time to make some plans for the long run and it is time to be happy.
  I’ve read this post and if I could I wish to suggest you few attention-grabbing issues or tips.
  Maybe you can write subsequent articles regarding this article.
  I want to learn more things approximately it!

 343. AnnaTub казва
 344. JoeTub казва
 345. evden eve nakliyat казва

  evden eve nakliyat sektöründe güvenilir hizmetin adresinden ev,
  ofis vb eşyalarınızı sigortalı olarak taşımak
  için profilimdeki linkten iletişime geçebilirsiniz.

 346. JimTub казва
 347. evden eve nakliyat казва

  Evden Eve Taşımada Bir Numara: Rönesans Nakliyat

  Rönesans Nakliyat olarak 1990 yılından beri Türkiye’nin dört bir
  yanına evden eve nakliyat hizmeti vermekteyiz.

  31 yıldır aynı istikrarla devam eden profesyonellikle
  kaliteli ve güvenilir taşımacılık hizmetini mümkün hale getiriyoruz.

  Firmamız bünyesinde bulunan yeni ve geçilmesi
  çetin uzun mesafeli yollara karşı dayanıklı nakliyat kamyonları, yaptığı
  işin eğitimini almış vasıflı personeli ile Türkiye’nin dört bir
  yanında güvenli taşımacılık yapmaktadır.

 348. evden eve nakliyat казва

  colakogullari nakliyat ile, evden eve taşımacılıkta tüm eşyalarınız garantimiz altındadır.

 349. JackTub казва
 350. TeoTub казва
 351. evden eve nakliyat казва

  Evden Eve Nakliyat
  Nakliyat firmaları seçimi taşınma sürecinin ilk ve en önemli basamağıdır.

  Alacağınız evden eve nakliyat hizmetinin nasıl geçeceğini seçtiğiniz
  nakliyat firması belirler. Bu yüzden evden eve nakliyat
  firmaları arasında seçim yaparken oldukça dikkatli ve hassas olmak gerekir.

  Bu konuda bütçe dostunuz ve güvenilir taşımacılık ile anılan Smart ® Sistem yanınızda

 352. YonTub казва
 353. JasonTub казва
 354. KimTub казва
 355. SamTub казва
 356. JasonTub казва
 357. JasonTub казва
 358. AnnaTub казва
 359. EyeTub казва
 360. JimTub казва
 361. YonTub казва
 362. DenTub казва
 363. TeoTub казва
 364. DenTub казва
 365. SamTub казва
 366. AnnaTub казва
 367. JimTub казва
 368. TedTub казва
 369. GrandPashaBet Güncel казва

  GrandPashaBet Giriş GrandPashaBet1080

 370. DenTub казва
 371. EvaTub казва
 372. YonTub казва
 373. JoeTub казва
 374. DenTub казва
 375. AnnaTub казва
 376. JoeTub казва
 377. SamTub казва
 378. NickTub казва
 379. TeoTub казва
 380. KiaTub казва
 381. NickTub казва
 382. KiaTub казва
 383. KiaTub казва
 384. KimTub казва
 385. JoeTub казва
 386. Best Plastic Surgeon in Gurgaon казва

  Thanks to my father who stated to me concerning this webpage, this
  web site is in fact remarkable.

 387. EyeTub казва
 388. JackTub казва
 389. EvaTub казва
 390. JoeTub казва
 391. KimTub казва
 392. AnnaTub казва
 393. EvaTub казва
 394. ZakTub казва
 395. ZakTub казва
 396. SamTub казва
 397. EvaTub казва
 398. JasonTub казва
 399. TeoTub казва
 400. DenTub казва
 401. EyeTub казва
 402. TedTub казва
 403. JasonTub казва
 404. ZakTub казва
 405. TedTub казва
 406. KimTub казва
 407. ZakTub казва
 408. Redirecting казва

  I do not even understand how I ended up here, however I believed
  this put up was good. I don’t realize who you might be however definitely you are going to
  a well-known blogger should you are not already. Cheers!

 409. JackTub казва
 410. TedTub казва
 411. JimTub казва
 412. سرور مجازی казва

  سرور مجازی و اختصاصی حرفه ای
  آسام سرور، آسوده در انتخاب میزبانی امن
  سرور مجازی و سرور اختصاصی
  حرفه ای با انواع منابع مورد نیاز شما در بیش از ۵۰ لوکیشن از سرتاسر جهان مانند آمریکا، آلمان، انگلستان، هلند، فرانسه،
  کانادا، مجارستان، و… با وجود محصولات
  متفاوت با منابع متفاوت، هرگز محدود
  نخواهید بود.

 413. JasonTub казва
 414. JackTub казва
 415. AnnaTub казва
 416. YonTub казва
 417. EvaTub казва
 418. tiktok takipçi satın al казва

  Definitely imagine that that you said. Your favourite reason seemed to be at the internet the easiest thing to have
  in mind of. I say to you, I definitely get irked while people think about concerns
  that they plainly don’t recognise about. You controlled to
  hit the nail upon the top and outlined out the whole thing without having side effect ,
  other people can take a signal. Will likely be back to
  get more. Thank you

 419. AnnaTub казва
 420. JimTub казва
 421. DenTub казва
 422. TedTub казва
 423. KiaTub казва
 424. takipçi satın al казва

  This is my first time go to see at here and i am in fact impressed to read everthing at one
  place.

 425. JasonTub казва
 426. KiaTub казва
 427. YonTub казва
 428. EyeTub казва
 429. DenTub казва
 430. JoeTub казва
 431. NickTub казва
 432. ofis taşıma казва

  Thanks in favor of sharing such a nice opinion, paragraph is nice, thats why i
  have read it fully

 433. JackTub казва
 434. TeoTub казва
 435. EvaTub казва
 436. JoeTub казва
 437. SamTub казва
 438. SamTub казва
 439. türk takipçi казва

  Everything is very open with a really clear clarification of the issues.
  It was definitely informative. Your website is extremely helpful.
  Thank you for sharing!

 440. http://takip2018.com/youtube-abone-izlenme.html казва

  Hello there! Quick question that’s entirely off topic. Do you know how to make your site mobile friendly?
  My blog looks weird when browsing from my iphone 4.

  I’m trying to find a theme or plugin that
  might be able to correct this issue. If you have any recommendations, please share.
  With thanks!

 441. TedTub казва
 442. ZakTub казва
 443. DenTub казва
 444. JackTub казва
 445. DenTub казва
 446. JoeTub казва
 447. bit.ly/3M8DmkZ казва

  Good site you have here.. It’s hard to find high quality writing like yours nowadays.
  I honestly appreciate people like you! Take care!!

 448. YonTub казва
 449. JimTub казва
 450. YonTub казва
 451. AnnaTub казва
 452. Grandpasabet казва

  En yüksek oranlar GrandPashaBet sitesinde!

 453. KimTub казва
 454. Tiktok takipçi satın al казва

  Sosyal Medya Platformlarında Takipçi ve Beğeni Hizmetleri
  Şifresiz işlem güvencesi ile uygun fiyata tiktok, instagram takipçi, instagram beğeni,
  tiktok izlenme, youtube abone gibi bir çok platform da gücünü satışa hazır bir profile sahip olabilirsiniz.

  Ülkemizin en güvenilir ve hızlı takipçi beğeni gibi satış yapan platformu ile tanıştınız mı?

  Canlı destek ve anında işlem şansı sunan takip2018 ile siz de rakiplerinizin 1 değil 5 ismim önünde olun.

  Sadece yapmanız gereken size uygun paketi seçmek ve
  dilediğiniz kadar satın alabilme seçeneği.

  https://bit.ly/3wqv5lO

 455. TeoTub казва
 456. KimTub казва
 457. NickTub казва
 458. JimTub казва
 459. JoeTub казва
 460. KimTub казва
 461. TedTub казва
 462. YonTub казва
 463. EyeTub казва