Новинарска и ПР агенция - Новините от днес

Ходене по мъките от Янко Буюклиев

Текста от мен. Имам подадени над 140 сигнала до прокуратурите в България. Въпреки,че на всякъде съм уличил длъжностни лица в извършване на престъпления и виновно причиняване ми на колосални финансови загуби до днес нито един от тези сигнали не е решен законово от Българската прокуратура. Сигналите са от далечната 1998г..и през годините и до днес. И по тях съвсем умишлено не се работи. Безнаказано до днес длъжностни лица прикриват престъпления и техните извършители. Особенно фрапиращ е случаят с укриваните безнаказано до днес от длъжностни лица в състава на абсолютно всички държавни институции очеизвадни престъпления спрямо собственното ми пастървово стопанство в гр.Лъки с годишен капацитет 265 тона пастърва.. в лв. 2 100 000 лв годишно. Полицай и прокурори на официялни бланки на двете институции твърдят ..“,че триците са почистени…и ,че в имота ми. няма разбити преградни стени от бетон..“ което с просто око се вижда,че не отговаря на истината. Безнаказано..години наред , огромен брой длъжностни лица отначало прикриваха очевадните престъпления а после се прикриваха едни други. Броят им е толкова голям и е от състава на абсолютно всички държавни институции,че аз с основание считам това за заплаха за националната сигуртост на държавата..,за демокрацията и Европейското бъдеще на България като демократична и правова държава. За което съм и сезирал лногократно съответните компетентни държавни органи. Един банално елементарен престъпен казус,който Българските държавни институции не са решили до днес. Уличени са от мен като съвестен гражданин абсолютно всички отговорни длъжностни лица в държавната ерархия но продължава от страна на Българската прокуратура да не им се търси отговорност за това. За което последното ът мен повдигнато обвинение в тази връзка е срещу Иван Гешев настоящ главен прокурор. През годините съм повдигнал като съвестен гражданин обвинение на всяко длъжностно лице прикривало очейзбодните престъпления в това число и на ръководителите на съответните институций. Повдигнал съм обвинение за същото нахвсички Министър Председатели и МВР Министри ..в това число и на служебните такива от 2002г до днес.Както и на бившите главни прокурори Филчев,Велчев и Цацаров. Но Българската прокуратура продължава да не взима задължителните в случая законови мерки. Виновно причинената ми загуба расте.. От 01.01.2022г.вече ще е 68 100 000 лв. И на никой в държавата не му пука. Пойсках среща с новият Премиер и много се надявам на такава среща за да намерим вариянт за държавническо решение на брадясалият престъпен казус например в едно доброволно споразумение с което случаят може да бъде решен НЕЗАБАВНО. Няма да се трупат повече загуби и за мен и за държавният бюджет защото веднага след подписването му ще даря пастървовото ми стопанство на Българската Православна Църква. Можем да подпишем споразумение за доброволно заплащане ми от страна на държавата еднократна сума за всички виновно причинени ми загуби от нерешените над 140 сигнала до прокуратурите в България,Както и за всеки един от тях по отделно. Като съвестен гражданин винаги своевременно съм подавал сигнали в компетентните сържавни институции. И не желая да ощетявам държавният бюджет. Решението може да е много лесно…стига да има желание в лицето на новият Министър Председател.

Официално съм регистриран като фермер рибовъд в Министерство на земеделието. Отглеждах риба в община Брезово в наети от мен 650 декара водни площи. 5 бр. язовири. От тогава започнаха и проблемите с неработещите Български държавни институции. Първо ми продадоха за храна за риба два вида фураж от склад където се съхранява зърно за хляб обработени със забранени за употреба 2 вида особено опасни пестицида, който се натрупват в организма и в комбинация с алкохол предизвикват смърт. съставки на бойни отровни вещества със задушливо действие. В резултат в един от язовирите където храних рибата с тази храна измряха 25 тона от вида шаран. мисля ,че беше сл.дело 239/99г на ПОСл. Служба. От склада дадоха обяснение ..лъжливо ,че не са пръскали с въпросните пестециди… но химичката ми е комшийка.. каза ми ,че са пръскали и се съгласи даже да свидетелства.. посочил съм я за свидетел но никой не я е разпитвал. Хванах експерти да пишат тройни и петорни експертизи, членове на комисия да взимат фалшива средна проба от отстатъка от двата вида фураж от мен на язовира. Тотално прикриване от страна на длъжностни лица на едно престъпление с висока степен на обществена опастност.. Нали в този склад се съхранява и зърното за хляб. „Експертите „Направиха всичко възможно да прикрият истината. Дадоха заключение, че рибата е умряла от липса на кислород. Да но в язовира има от мен зарибен и толстолоб, риба която е най чувствителна към липсата на кислород и би трябвало да умре първа ако има липса на кислород във водата. Но в язовира от този вид нямаше умрял нито един екземпляр. Има протоколи от комисия от кметството в Брезово. А тогавашният кмет Пулевски.. ветеринарен лекар само като настъпа една риба заяви че е отровена. доказателство ,че в язовира е имало толстолоб са свидетелите Емил от село Дрангово и останалите хора който под ръководството на бившият шеф на РПУ та МВР подучастък Брезово източиха язовира и изловиха наличната в него риба. Посочени от мен за свидетели но не са разпитвани. Последва ново погазване на дакона от тогавашният Кмет на Црезово Пулевски. Първо ме измамиха под претекс,че закона вече изисква язовирите да се стопанисват на концесия аз да платя анализите…4 броя тъй като те нямали пари а моата риба е в язовирите.. те щели да преобразуват договорите ми за наем в концесионни и щели да си преспаднат тези суми от концесионните такси. Платих..изготвиха се въпросните анализи..внесох съответните документи но ми отказаха концесия без никакви аргументи. И последва ново престъпление кмета Пулевски въпреки изпратеното му от мен нотариално писмо с уведомление за наличната в язовирите риба моя собственност гарантирана ми от специалният закон за рибовъдството в чл.2 ал.2 на стойност след поръчана от мен оценка от експерт рибовъд 670 000лв. се разпореди с рибата моя собственност като отдаде язовирите на трети лица ведно с наличната в тях риба законово гарантирана ми като моя собственност. Що е то по смисъла на закона подсъдно на висля чл.239 от НК да не говорим, че бе нарушено мое контиитуционно гарантирано ми право което също е престъпление. За съжаление прокуратурата прикри всичко. Нещата станаха още по сериозни…докато се опитвах да опазя рибата воя собственност в язовирите..защото Пулевски в качеството си тогава на кмет изгони охраната ми от язовириге…плащах на 30 човека рибовъди месечни заплати. В закупеното от мен пастървово стопанство в гр.Лъки на законно спечелен търг. Въпреки ,че бях купил по сокументи пастървово стопанство наех арх.Верев да озакони пред риос…двск..пожарна..мвр и тн институций обекта като такъв съгласно всички изисквания на закона. Което бе направено но отне време. През това време…тъй щато стопанството ви е от две части горна и долна..в горната част където клетките са по плитки местни явно със самосвал са закарали и изсихали пръст и камъни в тях и си бяха направили малки ниви за отглеждане на селско стопански култури. Подадох сигнал в прокуратурата.. установи се тяхната самоличност само,че дадоха лъжливи показания,ч е пръстга и камъниге са от „предошлата река“ А фактите са повече от очейзвадни ..от горе надолу в първите два реда бетонни клетки има само финна пръст без камъни и даже има в просеката остатъци от купчина гакава пръст в посока обратна на течението на реката. А в останалите клетки след просеката има пръст и камъни някой с тегло над 500кг. Виждат се остатъци от купчини неразстлана пръст а има и цяла неразстлрана купчина пред една от клетките…в която има само мъх по дъното на бетона. Посочил съм свидетели мой служители присъствували на огледа преди закупуването на стопанството и такива с който сме се качвали на обекта даже и един Златко Радев който работи 2 години на стопанстното, но никой не ги разпитва… почнах да си търся правата по възходящите инстигуции.. Тогава се случи второто самоуправство..находящият се в съседство.. от другата страна на реката собственик на дърводелски цех запълни с трици бетонтите клетки в долната част на пастървовото ви стопанство. Подадох незабавно сигнал в прокуратураВъвеждане

Направиха му протокол за самоуправство и дадоха краен срок за отстраняване на тризите. Естествено срокът не беше спазен явно уплашен от това ,че ще му бъде потърсена наказателна отговорност е наел камиони и фадрома с която се извършва ново престъпление срещу собственоста ми.. разбиват се бетонни преградни стени на клетките. И до днес остатъци от непочистени трици.. поне 4 или 5 фадроми стоят под остатъците от разбитите преградни стени от бетон. но за родната полиция и прокуратура.. както твърдят на официални бланки на двете институции…“триците са почистени.. и няма разбити преградни стени от бетон…“ започна ново престъпление… от длъжностни лица който укриват очейзвадните престъпления срещу собствеността ми както и техните извършители. Престъпленията продължиха.. други длъжностни лица прикриха сези изначално укрили престъпленията държавни служители.. и после продължиха да се прикриват безнаказано едни дружи и така и до днес. Причинявайки ви по този престъпен начин колосалната ни причинена ви загуба. От 01.01 2022г.сумата става 68 100 000лв. Щетата е вече да над 500 000 лв Незаконно разпродадената риба от язовирите щетата е над 2 000 000. а имам и още над 140 нерешени безнаказано до днес аналогични сигнали до прокуратурите в България. Навсякъде са ми причинени огромни финансови загуби…виновно фалит на 5 мой фирми две от който с международно участие. мъки и страдания.. неописуеми!! Съсипа ми се личният и семейният живот. Кой ще ми върне тези години на унижения…страдания.. нечовешки. ..лишения и мъчение.. кой. ???? Настоявам за това незабавно за среща с новият Премиер. ОБЕЩАНИЯТА ТРЯБВА ДА СЕ СПАЗВАТ! И…МНОГО ВАЖНО!!! ПРОВАЛЕНИТЕ..ВЪН!! ПРЕСТЪПНИЦИТЕ В ЗАТВОРА!! И НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ… ЯНКО БУЮКЛИЕВ..БУЙКО Е ЯВЛЕНИЕ!!!

Писмото е без редакторска намеса

163 Коментара
 1. MonteGeP казва
 2. Augustus Acerra казва

  I love the efforts you have put in this, appreciate it for all the great posts.

 3. пана от мъх казва

  I just could not depart your site before suggesting that I extremely enjoyed the standard information a person provide for your visitors? Is going to be back often in order to check up on new posts

 4. zmozeroteriloren казва

  What i don’t realize is actually how you’re now not really a lot more well-favored than you might be right now. You’re very intelligent. You know thus significantly in relation to this topic, produced me personally imagine it from a lot of numerous angles. Its like women and men aren’t interested except it is something to do with Girl gaga! Your individual stuffs nice. At all times maintain it up!

 5. Suivec казва

  levofloxacin 250mg without prescription order levaquin

 6. Azhcfm казва

  dutasteride order avodart without prescription purchase ondansetron online cheap

 7. Dohlxc казва

  aldactone us fluconazole cheap fluconazole canada

 8. Njuhkk казва

  order ampicillin 250mg sale order erythromycin 500mg for sale erythromycin 250mg canada

 9. Envtqj казва

  purchase sildenafil without prescription buy fildena for sale robaxin 500mg drug

 10. Ixtauc казва

  order sildenafil online purchase sildalis estrace 2mg pills

 11. Ufqpjj казва

  lamotrigine 50mg cost buy mebendazole pills purchase retin online

 12. Drcvrx казва

  tadalafil online order order generic avana 100mg order diclofenac pill

 13. Dkxhxa казва

  isotretinoin 20mg cost azithromycin 250mg pill azithromycin for sale

 14. Hgdxhh казва

  indomethacin pills order amoxicillin 500mg generic order amoxicillin 500mg online cheap

 15. Univim казва

  cheap tadalafil buy cialis buy viagra 100mg online cheap

 16. Vyxpsd казва

  arimidex 1 mg tablet Discount viagra without prescription viagra 50mg us

 17. NFT Newsstand казва

  Only wanna input on few general things, The website pattern is perfect, the content is rattling fantastic. „We can only learn to love by loving.“ by Iris Murdoch.

 18. Wxqtxv казва

  tadalafil 5mg prix viagra 200mg generique en pharmacie acheter sildenafil en ligne

 19. Gwzfyl казва

  prednisone 10mg over the counter buy cheap cialis line buy viagra 100mg online

 20. Borwbh казва

  original cialis 20mg rezeptfrei sicher kaufen tadalafil 5mg bestellen sildenafil bestellen

 21. Burbqn казва

  buy accutane 20mg generic amoxil ivermectin price usa

 22. Hrzmoj казва

  buy doxycycline 200mg without prescription doxycycline 200mg for sale order lasix 100mg

 23. Top Places to Shop in Bucheon (South Korea) казва

  Hello there! This is kind of off topic but I need some guidance from an established blog. Is it very difficult to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty quick. I’m thinking about making my own but I’m not sure where to start. Do you have any ideas or suggestions? Appreciate it

 24. Tgbesi казва

  ramipril pills order generic avapro 300mg purchase azelastine without prescription

 25. Axkvcw казва

  clonidine 0.1mg without prescription catapres uk buy spiriva 9 mcg pills

 26. Sticta казва

  order buspirone 10mg pills buy amiodarone for sale ditropan usa

 27. Qusowz казва

  terazosin 1mg tablet azulfidine 500mg for sale buy sulfasalazine 500mg online cheap

 28. Rawobo казва

  order fosamax 70mg pill order famotidine 20mg generic buy pepcid 40mg sale

 29. Yrrumd казва

  olmesartan 20mg usa order benicar 10mg generic buy diamox 250 mg generic

 30. Learning and Understanding about Sepsis Disease (Volume 1) казва

  Sweet internet site, super pattern, very clean and utilise friendly.

 31. Uxbfcv казва

  purchase prograf online trandate uk buy ursodiol 150mg generic

 32. Erkcha казва

  order isosorbide sale order lanoxin 2250 mg online cheap micardis 80mg pill

 33. Mqeuig казва

  bupropion 150mg pill order strattera 10mg for sale quetiapine 100mg price

 34. Rjdopf казва

  purchase molnupiravir online naproxen over the counter order prevacid 15mg online cheap

 35. Really nice design and fantastic subject matter, practically nothing else we need : D.

 36. Bpdwmy казва

  sertraline 100mg usa cheap lexapro sildenafil pill

 37. The Best Places to find a Boyfriend in Yibin (China) казва

  I have been absent for a while, but now I remember why I used to love this blog. Thanks, I will try and check back more often. How frequently you update your web site?

 38. Zyvzgz казва

  brand imuran 100 mcg pantoprazole tablet viagra next day

 39. Kfnmxv казва

  tadalafil 10mg oral buy fluoxetine 40mg pills guaranteed viagra overnight delivery usa

 40. Keep functioning ,great job!

 41. Lswpep казва

  tadalafil 40mg price buy pyridium 200 mg pills purchase symmetrel online

 42. The Best Places to Work in Kiev (Ukraine) казва

  Very great post. I just stumbled upon your weblog and wanted to mention that I’ve truly enjoyed surfing around your blog posts. In any case I’ll be subscribing for your rss feed and I hope you write again soon!

 43. How to Start a Hobby in Collecting Guns казва

  I am continually browsing online for ideas that can aid me. Thanks!

 44. Hvgezf казва

  naltrexone pills buy generic letrozole 2.5 mg aripiprazole online buy

 45. Pyowbz казва

  order avlosulfon 100 mg without prescription buy allegra 180mg without prescription aceon usa

 46. Top Places to renew Wedding Vows in Hanchuan (China) казва

  Great post. I am facing a couple of these problems.

 47. Wjvuhb казва

  order medroxyprogesterone 5mg online cheap order microzide online cheap cheap periactin

 48. Gwzouc казва

  modafinil 100mg tablet purchase modafinil generic ivermectin tablets order

 49. Top Places to find Love in Mira-bhayandar (India) казва

  What’s Going down i’m new to this, I stumbled upon this I have discovered It absolutely helpful and it has helped me out loads. I am hoping to give a contribution & aid other customers like its helped me. Good job.

 50. Asldmd казва

  generic luvox 50mg oral glipizide 5mg glipizide 5mg over the counter

 51. Dznmxi казва

  buy generic isotretinoin order deltasone 40mg sale prednisone 10mg for sale

 52. Mzwdyg казва

  nootropil pills sildenafil 25mg order sildenafil 50mg online

 53. Afwwlg казва

  buy azithromycin 250mg without prescription prednisolone 5mg us buy gabapentin

 54. Bdjftc казва

  order cialis 20mg buy tadalafil 10mg order viagra 100mg generic

 55. Mkxmpq казва

  order lasix 40mg online cheap lasix 100mg price order hydroxychloroquine 400mg without prescription

 56. The Best Dessert Places in Milwaukee (United States) казва

  You should take part in a contest for one of the best blogs on the web. I will recommend this site!

 57. Ekjhjd казва

  tadalafil 10mg cheap generic betnovate 20 gm clomipramine 25mg drug

 58. Bcspav казва

  chloroquine pill buy chloroquine generic buy olumiant 2mg for sale

 59. Dcnbcb казва

  order sporanox 100 mg online generic tindamax 500mg buy tindamax 500mg sale

 60. Pqbqjs казва

  glycomet generic order glucophage 500mg without prescription cialis online order

 61. Fgeiju казва

  olanzapine 10mg us order valsartan 160mg diovan price

 62. Pjxcbq казва

  brand norvasc 5mg amlodipine 5mg canada cialis 40mg

 63. Hiufll казва

  clozapine us combivent 100 mcg price buy decadron 0,5 mg pills

 64. Fpvhjl казва

  viagra 100mg for sale sildenafil overnight shipping usa lisinopril over the counter

 65. Tegkqo казва

  omeprazole 20mg price help writing paper play poker online free casino world

 66. Wdstmc казва

  linezolid 600mg price play online blackjack online blackjack best

 67. Mikygu казва

  lopressor 50mg without prescription buy generic metoprolol 50mg oral vardenafil 10mg

 68. Apqnjq казва

  academia writing play slots for real money united states best play money poker sites

 69. Mzrnno казва

  order vardenafil 20mg pills buy vardenafil 20mg generic methylprednisolone 16mg without a doctor prescription

 70. Gevzgn казва

  paper writing online thesis website buy sildenafil 50mg pills

 71. Xloyhh казва

  order clomiphene pills order albuterol 2mg pills card games online

 72. Tiktga казва

  order tadalafil without prescription buy generic viagra 100mg order sildenafil 100mg online

 73. Yuzqoc казва

  buy triamcinolone generic buy clarinex generic buy clarinex 5mg online cheap

 74. Orxnkq казва

  dapoxetine 60mg sale order dapoxetine 90mg for sale buy synthroid 75mcg pill

 75. Jcbokn казва

  buy cialis tablets order sildenafil 100mg sale order sildenafil 50mg pill

 76. Qckbev казва

  xenical 60mg oral order zovirax 400mg zovirax for sale

 77. Rdigbj казва

  buy cialis 40mg pills order clopidogrel 150mg online brand plavix 150mg

 78. Europa-Road medence szállítás казва

  After examine a number of of the weblog posts on your website now, and I really like your way of blogging. I bookmarked it to my bookmark website checklist and will likely be checking back soon. Pls take a look at my website online as effectively and let me know what you think.

 79. Qlhttd казва

  methotrexate ca warfarin 2mg for sale metoclopramide 20mg brand

 80. Ezhqce казва

  domperidone 10mg tablet flexeril medication order cyclobenzaprine online

 81. Lhotwq казва

  order losartan buy cozaar 25mg pill topiramate 100mg ca

 82. Ythlas казва

  purchase baclofen pills lioresal brand buy toradol pills

 83. Bfnksa казва

  buy sumatriptan 50mg online cheap purchase levofloxacin order avodart 0.5mg pills

 84. Ehcfqj казва

  colchicine 0.5mg cost online blackjack casino online poker sites

 85. Ewcrue казва

  purchase zantac pill mobic 15mg sale buy generic celebrex 100mg

 86. Njsjtz казва

  online gambling slots games casino slot free online casino games for real money

 87. Tkbwbb казва

  tamsulosin 0.4mg cheap buy zofran generic order generic spironolactone

 88. Nmizfx казва

  canadian cialis and healthcare ampicillin 500mg generic order cipro 1000mg sale

 89. Vnxmcl казва

  order zocor buy propecia for sale order propecia generic

 90. Lewbks казва

  order metronidazole pill buy sulfamethoxazole sale sulfamethoxazole canada

 91. Mlpeor казва

  generic fluconazole buy sildenafil pill cost sildenafil 100mg

 92. Dzyszt казва

  keflex 500mg tablet clindamycin price erythromycin usa

 93. Pdgwew казва

  brand cialis 20mg cialis tadalafil 5mg viagra sildenafil 100mg

 94. Ydlrkk казва

  sildenafil tablets us cialis cialis for women

 95. Yslwtw казва

  ceftin 250mg cheap purchase robaxin online buy generic robaxin

 96. Qzfepn казва

  free spins no deposit canada black jack card game free goodrx cialis

 97. Igkctw казва

  buy trazodone 100mg for sale order sildenafil online cheap order aurogra for sale

 98. Wesmzz казва

  sildalis tablet purchase sildalis generic lamotrigine price

 99. Mrrpot казва

  cost prednisone 40mg order deltasone for sale order amoxil 500mg

 100. Cvsauu казва

  purchase viagra without prescription cialis coupon walmart order cialis 5mg generic

 101. Qsnodn казва

  win real money online casino for free bonus casino cialis 40mg usa

 102. Chubpl казва

  zithromax usa buy prednisolone 40mg online neurontin 600mg pills

 103. Afnsyu казва

  slots real money modafinil 200mg for sale buy provigil 100mg sale

 104. Xwolkw казва

  order furosemide online purchase furosemide pill order hydroxychloroquine 200mg for sale

 105. Ysebwb казва

  deltasone 40mg tablet buy prazosin 1mg buy vermox generic

 106. Vsgdft казва

  fildena 50mg tablet rhinocort price budesonide cost

 107. Rsppcb казва

  order retin gel generic tretinoin uk order avana sale

 108. Gleici казва

  order tadacip 10mg for sale order generic diclofenac 100mg buy indomethacin 75mg for sale

 109. Sdeoid казва

  order generic terbinafine 250mg order trimox pill buy amoxicillin 500mg sale

 110. Poovgl казва

  biaxin 250mg us catapres 0.1mg cheap order generic antivert

 111. Jvsvbu казва

  cheap naprosyn buy prevacid 15mg sale buy lansoprazole 15mg pills

 112. Rdxqtt казва

  tiotropium bromide ca order minocycline 100mg generic order terazosin sale

 113. Vxilnn казва

  order proventil 100mcg for sale cipro 500mg price brand ciprofloxacin 500mg

 114. Jjgyxz казва

  purchase actos generic pioglitazone sale order sildenafil

 115. Xixoww казва

  buy singulair 5mg pill order singulair 10mg viagra 100mg uk

 116. Pvkbhq казва

  real cialis fast shipping buy ed pills usa purchase tadalafil generic

 117. Dewnyn казва

  poker online game real online gambling hollywood casino online

 118. Lcdorq казва

  ivermectin pills human purchase stromectol sale purchase avlosulfon pills

 119. Wmqnzo казва

  money slots online slots slot online

 120. lap казва

  © web4you.com.pl Różnorodność gier, które są dostępne w kasynach internetowych jest zadziwiająca. Rynek kasyn jest obecnie bardzo konkurencyjny, dlatego właściciele starają się jak najbardziej sprostać wymaganiom graczy, dostosowując rozrywkę pod różne gusta i potrzeby. Ponadto podejmują współpracę z zaufanymi i renomowanymi dostawcami oprogramowania. Dzięki temu gracze, wyszukując rozrywki pod hasłem „gra ruletka online”, nie mają najmniejszych problemów ze znalezieniem różnego rodzaju odmian tej popularnej gry. Ogromna możliwość wyboru sprawia, że trudno zdecydować się na jedną grę. Aby ułatwić wybór poniżej omówimy kryteria, które pomogą w podjęciu decyzji: Gracz powinien przygotować sobie kartkę papieru i coś do pisania. W ten sposób będzie bez problemu śledził historię swojej gry. Coraz więcej operatorów ruletek wprowadza funkcję zapisywania dotychczasowych wyników, dlatego nie zawsze będzie to potrzebne.
  https://josuemshr776532.bloggin-ads.com/37063521/kasyno-czy-bonusy-maja-sens
  Jeśli poker texas holdem jest twoją pasją to bardzo dobrze trafiłeś! W naszym serwisie pokerowym znajdziesz wszystko na temat tej pasjonującej gry. Zasady pokera, strategie pokerowe, analizy rozdań i różnego rodzaju porady – to wszystko pozwoli ci grać lepiej i wygrywać więcej. Sami jesteśmy graczami i tworząc portal przyświecała nam jedna prosta zasada – zero bełkotu, tylko istotne informacje. Interesuje Cię ile wczoraj wygrał Isildur, albo kto wygrał Nordic Poker Awards? Nas również to nie obchodzi i zamiast tego skupimy się na dostarczaniu informacji przydatnych polskiemu graczowi. Kluczowe wydaje się w niej to, że gracz nie uczestniczy w rozgrywce pokerowej, a jedynie ją obserwuje. Nie można zatem powiedzieć, że strona daje swoim użytkownikom możliwość uczestniczenia w rozgrywce, a jedynie pozwala typować ewentualne rozstrzygnięcia danych części rozgrywek. Odróżnia to również Betgames od kasyn internetowych, na których znów sam gracz uczestniczy w rozgrywce, a nie obstawia ich rozstrzygnięcia. Swoiste połączenie typowania zakładów z pokerem online okazało się tu zatem receptą na to by móc zaproponować użytkownikom coś na kształt samej gry.

 121. Yhhvuj казва

  nifedipine 30mg brand adalat pill purchase allegra generic

 122. Europa Road казва

  I’ve been absent for some time, but now I remember why I used to love this website. Thank you, I’ll try and check back more often. How frequently you update your website?

 123. Wzoalh казва

  altace order etoricoxib 120mg brand order arcoxia 120mg

 124. Stzmmf казва

  online assignment help how to write a hiring letter order azulfidine 500 mg for sale

 125. Dmvtkq казва

  purchase asacol generic buy irbesartan 300mg sale irbesartan 150mg ca

 126. Rbsqow казва

  order olmesartan 10mg online cheap verapamil 240mg oral divalproex 250mg usa

 127. Mixtjq казва

  buy temovate temovate canada order amiodarone 100mg for sale

 128. Aervtx казва

  order diamox for sale order imdur 20mg pill order azathioprine

 129. Kwnpch казва

  cheap lanoxin 250mg molnunat 200 mg without prescription buy molnunat for sale

 130. Wmnuzs казва

  buy amoxil 1000mg generic amoxil 1000mg ca stromectol 3mg cost

 131. Onpdzb казва

  coreg cheap buy elavil 50mg pill buy elavil 50mg generic

 132. erc20 batch transfer казва

  Magnificent goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you’re just too magnificent. I really like what you have acquired here, really like what you’re stating and the way in which you say it. You make it enjoyable and you still care for to keep it sensible. I can not wait to read far more from you. This is actually a tremendous site.

 133. Vnhybt казва

  oral dapoxetine 30mg purchase motilium sale buy motilium 10mg generic

 134. Kqobpe казва

  alendronate online alendronate usa generic motrin

 135. Lurtsr казва

  purchase indomethacin online indomethacin pills order cenforce sale

 136. Wismmb казва

  buy nortriptyline cost panadol 500 mg buy paxil 10mg online

 137. Sazhwy казва

  buy doxycycline online medrol 8mg tablets methylprednisolone 16mg otc

 138. Kvbzil казва

  order famotidine mirtazapine 15mg ca order remeron 30mg online cheap

 139. Mbsvno казва

  buy generic ropinirole 2mg order ropinirole 1mg without prescription buy labetalol 100mg without prescription

 140. Sfkhcl казва

  tadacip 20mg drug order clopidogrel 75mg online cheap trimox canada

 141. Ynyizz казва

  tricor brand usa viagra sales viagra 150mg price

 142. Nxxwsi казва

  esomeprazole 40mg price buy esomeprazole 20mg order lasix 40mg generic

 143. Bdpryu казва

  buy cialis tablets purchase viagra online sildenafil over counter

 144. Hpovkn казва

  minocycline over the counter hytrin 5mg uk purchase terazosin generic

 145. Plkkhc казва

  buy tadalafil 5mg without prescription best pill for ed best male ed pills

 146. Vssxvo казва

  buy generic glycomet 1000mg purchase nolvadex tamoxifen 20mg generic

 147. Vwntwv казва

  order modafinil for sale buy provigil without prescription order promethazine online

 148. Hxmbuz казва

  clomid 100mg price atorvastatin 80mg tablet order prednisolone 40mg without prescription

 149. Qzlnti казва

  purchase deltasone generic accutane 10mg pills buy amoxicillin 500mg online

 150. Idistv казва

  isotretinoin 10mg ca buy ampicillin without prescription ampicillin 250mg cheap

 151. Europa-Road казва

  of course like your website but you have to check the spelling on quite a few of your posts. Several of them are rife with spelling problems and I find it very bothersome to tell the truth nevertheless I will definitely come back again.

 152. Grexsn казва

  order sildenafil online cheap buy proscar 5mg for sale purchase proscar pills

 153. Tkqwiv казва

  ivermectin 90 mg best ed pills non prescription uk deltasone 40mg generic

 154. Xhchql казва

  order zofran 8mg pills trimethoprim sale cost bactrim

 155. Fmsztn казва

  absorica order online zithromax canada cost azithromycin

 156. Gymchw казва

  cost ventolin order synthroid online order augmentin 625mg without prescription

 157. Vbkqyf казва

  purchase prednisolone without prescription buy generic prednisolone furosemide drug

 158. Knwnei казва

  modafinil for sale order generic provigil 100mg buy lopressor 50mg online cheap

 159. Grmxqj казва

  order doxycycline 200mg generic acyclovir 800mg without prescription order acyclovir 800mg pill

 160. Vrbdky казва

  avodart 0.5mg pills buy generic keflex 500mg order orlistat 60mg pill

 161. Mvwwqm казва

  order azathioprine 25mg order micardis online buy naprosyn 500mg pills

 162. Xkerkm казва

  order oxybutynin without prescription ditropan medication order trileptal online

Оставете отговор

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.

Този уебсайт използва бисквитки за да подобри вашето пребиваване на него. Приемам Научете повече