Новинарска и ПР агенция - Новините от днес

Ходене по мъките от Янко Буюклиев

Текста от мен. Имам подадени над 140 сигнала до прокуратурите в България. Въпреки,че на всякъде съм уличил длъжностни лица в извършване на престъпления и виновно причиняване ми на колосални финансови загуби до днес нито един от тези сигнали не е решен законово от Българската прокуратура. Сигналите са от далечната 1998г..и през годините и до днес. И по тях съвсем умишлено не се работи. Безнаказано до днес длъжностни лица прикриват престъпления и техните извършители. Особенно фрапиращ е случаят с укриваните безнаказано до днес от длъжностни лица в състава на абсолютно всички държавни институции очеизвадни престъпления спрямо собственното ми пастървово стопанство в гр.Лъки с годишен капацитет 265 тона пастърва.. в лв. 2 100 000 лв годишно. Полицай и прокурори на официялни бланки на двете институции твърдят ..“,че триците са почистени…и ,че в имота ми. няма разбити преградни стени от бетон..“ което с просто око се вижда,че не отговаря на истината. Безнаказано..години наред , огромен брой длъжностни лица отначало прикриваха очевадните престъпления а после се прикриваха едни други. Броят им е толкова голям и е от състава на абсолютно всички държавни институции,че аз с основание считам това за заплаха за националната сигуртост на държавата..,за демокрацията и Европейското бъдеще на България като демократична и правова държава. За което съм и сезирал лногократно съответните компетентни държавни органи. Един банално елементарен престъпен казус,който Българските държавни институции не са решили до днес. Уличени са от мен като съвестен гражданин абсолютно всички отговорни длъжностни лица в държавната ерархия но продължава от страна на Българската прокуратура да не им се търси отговорност за това. За което последното ът мен повдигнато обвинение в тази връзка е срещу Иван Гешев настоящ главен прокурор. През годините съм повдигнал като съвестен гражданин обвинение на всяко длъжностно лице прикривало очейзбодните престъпления в това число и на ръководителите на съответните институций. Повдигнал съм обвинение за същото нахвсички Министър Председатели и МВР Министри ..в това число и на служебните такива от 2002г до днес.Както и на бившите главни прокурори Филчев,Велчев и Цацаров. Но Българската прокуратура продължава да не взима задължителните в случая законови мерки. Виновно причинената ми загуба расте.. От 01.01.2022г.вече ще е 68 100 000 лв. И на никой в държавата не му пука. Пойсках среща с новият Премиер и много се надявам на такава среща за да намерим вариянт за държавническо решение на брадясалият престъпен казус например в едно доброволно споразумение с което случаят може да бъде решен НЕЗАБАВНО. Няма да се трупат повече загуби и за мен и за държавният бюджет защото веднага след подписването му ще даря пастървовото ми стопанство на Българската Православна Църква. Можем да подпишем споразумение за доброволно заплащане ми от страна на държавата еднократна сума за всички виновно причинени ми загуби от нерешените над 140 сигнала до прокуратурите в България,Както и за всеки един от тях по отделно. Като съвестен гражданин винаги своевременно съм подавал сигнали в компетентните сържавни институции. И не желая да ощетявам държавният бюджет. Решението може да е много лесно…стига да има желание в лицето на новият Министър Председател.

Официално съм регистриран като фермер рибовъд в Министерство на земеделието. Отглеждах риба в община Брезово в наети от мен 650 декара водни площи. 5 бр. язовири. От тогава започнаха и проблемите с неработещите Български държавни институции. Първо ми продадоха за храна за риба два вида фураж от склад където се съхранява зърно за хляб обработени със забранени за употреба 2 вида особено опасни пестицида, който се натрупват в организма и в комбинация с алкохол предизвикват смърт. съставки на бойни отровни вещества със задушливо действие. В резултат в един от язовирите където храних рибата с тази храна измряха 25 тона от вида шаран. мисля ,че беше сл.дело 239/99г на ПОСл. Служба. От склада дадоха обяснение ..лъжливо ,че не са пръскали с въпросните пестециди… но химичката ми е комшийка.. каза ми ,че са пръскали и се съгласи даже да свидетелства.. посочил съм я за свидетел но никой не я е разпитвал. Хванах експерти да пишат тройни и петорни експертизи, членове на комисия да взимат фалшива средна проба от отстатъка от двата вида фураж от мен на язовира. Тотално прикриване от страна на длъжностни лица на едно престъпление с висока степен на обществена опастност.. Нали в този склад се съхранява и зърното за хляб. „Експертите „Направиха всичко възможно да прикрият истината. Дадоха заключение, че рибата е умряла от липса на кислород. Да но в язовира има от мен зарибен и толстолоб, риба която е най чувствителна към липсата на кислород и би трябвало да умре първа ако има липса на кислород във водата. Но в язовира от този вид нямаше умрял нито един екземпляр. Има протоколи от комисия от кметството в Брезово. А тогавашният кмет Пулевски.. ветеринарен лекар само като настъпа една риба заяви че е отровена. доказателство ,че в язовира е имало толстолоб са свидетелите Емил от село Дрангово и останалите хора който под ръководството на бившият шеф на РПУ та МВР подучастък Брезово източиха язовира и изловиха наличната в него риба. Посочени от мен за свидетели но не са разпитвани. Последва ново погазване на дакона от тогавашният Кмет на Црезово Пулевски. Първо ме измамиха под претекс,че закона вече изисква язовирите да се стопанисват на концесия аз да платя анализите…4 броя тъй като те нямали пари а моата риба е в язовирите.. те щели да преобразуват договорите ми за наем в концесионни и щели да си преспаднат тези суми от концесионните такси. Платих..изготвиха се въпросните анализи..внесох съответните документи но ми отказаха концесия без никакви аргументи. И последва ново престъпление кмета Пулевски въпреки изпратеното му от мен нотариално писмо с уведомление за наличната в язовирите риба моя собственност гарантирана ми от специалният закон за рибовъдството в чл.2 ал.2 на стойност след поръчана от мен оценка от експерт рибовъд 670 000лв. се разпореди с рибата моя собственност като отдаде язовирите на трети лица ведно с наличната в тях риба законово гарантирана ми като моя собственност. Що е то по смисъла на закона подсъдно на висля чл.239 от НК да не говорим, че бе нарушено мое контиитуционно гарантирано ми право което също е престъпление. За съжаление прокуратурата прикри всичко. Нещата станаха още по сериозни…докато се опитвах да опазя рибата воя собственност в язовирите..защото Пулевски в качеството си тогава на кмет изгони охраната ми от язовириге…плащах на 30 човека рибовъди месечни заплати. В закупеното от мен пастървово стопанство в гр.Лъки на законно спечелен търг. Въпреки ,че бях купил по сокументи пастървово стопанство наех арх.Верев да озакони пред риос…двск..пожарна..мвр и тн институций обекта като такъв съгласно всички изисквания на закона. Което бе направено но отне време. През това време…тъй щато стопанството ви е от две части горна и долна..в горната част където клетките са по плитки местни явно със самосвал са закарали и изсихали пръст и камъни в тях и си бяха направили малки ниви за отглеждане на селско стопански култури. Подадох сигнал в прокуратурата.. установи се тяхната самоличност само,че дадоха лъжливи показания,ч е пръстга и камъниге са от „предошлата река“ А фактите са повече от очейзвадни ..от горе надолу в първите два реда бетонни клетки има само финна пръст без камъни и даже има в просеката остатъци от купчина гакава пръст в посока обратна на течението на реката. А в останалите клетки след просеката има пръст и камъни някой с тегло над 500кг. Виждат се остатъци от купчини неразстлана пръст а има и цяла неразстлрана купчина пред една от клетките…в която има само мъх по дъното на бетона. Посочил съм свидетели мой служители присъствували на огледа преди закупуването на стопанството и такива с който сме се качвали на обекта даже и един Златко Радев който работи 2 години на стопанстното, но никой не ги разпитва… почнах да си търся правата по възходящите инстигуции.. Тогава се случи второто самоуправство..находящият се в съседство.. от другата страна на реката собственик на дърводелски цех запълни с трици бетонтите клетки в долната част на пастървовото ви стопанство. Подадох незабавно сигнал в прокуратураВъвеждане

Направиха му протокол за самоуправство и дадоха краен срок за отстраняване на тризите. Естествено срокът не беше спазен явно уплашен от това ,че ще му бъде потърсена наказателна отговорност е наел камиони и фадрома с която се извършва ново престъпление срещу собственоста ми.. разбиват се бетонни преградни стени на клетките. И до днес остатъци от непочистени трици.. поне 4 или 5 фадроми стоят под остатъците от разбитите преградни стени от бетон. но за родната полиция и прокуратура.. както твърдят на официални бланки на двете институции…“триците са почистени.. и няма разбити преградни стени от бетон…“ започна ново престъпление… от длъжностни лица който укриват очейзвадните престъпления срещу собствеността ми както и техните извършители. Престъпленията продължиха.. други длъжностни лица прикриха сези изначално укрили престъпленията държавни служители.. и после продължиха да се прикриват безнаказано едни дружи и така и до днес. Причинявайки ви по този престъпен начин колосалната ни причинена ви загуба. От 01.01 2022г.сумата става 68 100 000лв. Щетата е вече да над 500 000 лв Незаконно разпродадената риба от язовирите щетата е над 2 000 000. а имам и още над 140 нерешени безнаказано до днес аналогични сигнали до прокуратурите в България. Навсякъде са ми причинени огромни финансови загуби…виновно фалит на 5 мой фирми две от който с международно участие. мъки и страдания.. неописуеми!! Съсипа ми се личният и семейният живот. Кой ще ми върне тези години на унижения…страдания.. нечовешки. ..лишения и мъчение.. кой. ???? Настоявам за това незабавно за среща с новият Премиер. ОБЕЩАНИЯТА ТРЯБВА ДА СЕ СПАЗВАТ! И…МНОГО ВАЖНО!!! ПРОВАЛЕНИТЕ..ВЪН!! ПРЕСТЪПНИЦИТЕ В ЗАТВОРА!! И НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ… ЯНКО БУЮКЛИЕВ..БУЙКО Е ЯВЛЕНИЕ!!!

Писмото е без редакторска намеса

Оставете отговор

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.

Този уебсайт използва бисквитки за да подобри вашето пребиваване на него. Приемам Научете повече