Новинарска и ПР агенция - Новините от днес

Десетте етапа на ГЕНОЦИД

Геноцидът е процес, който се развива в десет етапа, които са предвидими и могат да бъдат спрени. Превантивните мерки могат да го спрат по всяко време. Процесът не е линеен. Етапите могат да се появят едновременно. Логично, по-късните етапи трябва да бъдат предшествани от по-ранни етапи, но всички етапи продължават да действат през целия процес.

С тази статия искам да покажа сходностите с провежданата в момента масова кампания по инжектирането на огромни човешки популации с експерименталните препарати, които бяха одобрени под измамен претекст.

Кратък опис на „пандемията“

Както знаем тестовете за откриването на SARS-Cov-2 бяха закупени много преди да го обявят за пандемия. Знаем също, че всичко беше предварително планирано с провеждането на симулационни тренировъчни програми. Знаем че една малка група от супер-богати финансира цялата кампания. Знаем че медиите за масова комуникация излъчват само пропаганда. Знаем че има абсолютна цензура и във водещите социални канали в интернет. Знаем че на починалите не се правят аутопсии и телата им се изгарят в повечето случаи. Знаем че никога не е бил изолиран и пречистен коронавирус. Знаем че тестовете са нагласяни да отчитат, както намерят за изгодно. Знаем че правителствата приеха заеми за да извършат предателство над народите си чрез симулация, която им беше предварително подадена. Знаем че крият от народите, че това са експериметални препарати. Знаем че болничните заведения прекратиха приема на болни. Знаем че блокираха малките търговци, което доведе до масова безработица по целия свят. Знаем че наложиха ограничителни мерки. Знаем че се задължиха носения на маски за лице, които вредят изключително много на здравето. Знаем че се нарушиха закони под претекста с наложената извънредна ситуация. Знаем че хора бяха и са поставяни под домашен арест затова, че отказват да си направят тест. Същите тестове се доказа от независими лаборатории, че съдържат вредни за здравето вещества. Видяхме умиращи пред болници и поликлиники. Видяхме че се прилагат целенасочено „лечения“ водещи до смърт на пациенти. Знаем че бяха скрити лекасртвени продукти и се обяви за лек единствено експерименталните препарати. Знаем че тези препарати са ударното оръжие за масово унищожение, защото никога досега не е имало толкова голяма смъртност от „ваксини“. Знаем че всичко гореизброено и пропуснато е ползвано последователно, кумулативно и целенасочено. Подготвени са специални „пропуски“ за инжектирани с тези препарати лица.

Как се провежда геноцид? В текста по-долу е кратко описание на всяка стъпка и евентуалното разрешение, което да не допусне по-нататъшното му провеждане, създаване. За референции се връщайте на горния опис.

➔ 1. КЛАСИФИКАЦИЯ: Във всички култури съществуват наложени категории, които са за да разделят хората на „ние и те”. Това може да включва разделение на етническа принадлежност, раса, религия или националност, икономическо и здравно състояние и т.н.

Основната превантивна мярка на този ранен етап на геноцида е да се отхвърлят всички разделения в обществото, които насърчават класификации и разделения.

➔ 2. СИМВОЛИЗАЦИЯ: Дават се имена или други символи на класификациите. Наричаме хората „евреи“ или „цигани“ или ги различаваме по цветове или дрехи; и прилагаме символите към членове на определени групи. Класификацията и символизирането са общочовешки и не водят непременно до геноцид, освен ако не водят до дехуманизация.

За борба със символизирането трябва да не се приемат от обществото символи, които могат да класифицират отделни групи.

➔ 3. ДИСКРИМИНАЦИЯ: Доминиращата група използва закон, обичай и политическа власт, за да отрече правата на други групи. Безсилната група може да не получи пълни граждански права.

Превенцията срещу дискриминацията означава пълно политическо и гражданско отхвърляне на всички дискриминиращи закони и действия.

➔ 4. ДЕХУМАНИЗАЦИЯ: Едната група отрича хуманността на другата група. Членовете на тази група се приравняват до животни, паразити, насекоми или болест. Дехуманизацията преодолява нормалното човешко отвращение към убийствата. На този етап пропагандата в централизираните медийни канали (и социални мрежи в интернет) се използва, за да охули групата на жертвите. Мажоритарната група бързо се индоктринира да разглежда другата група като по-малко от човешка и дори чужда за обществото.

За борба с дехуманизацията и подбуждането към геноцид не трябва да се бъркат със свободната реч. Обществото трябва да притиска властите да премахват всеки дискриминационен закон, да осъждат всяка публична изява и др., които могат да доведат до дискриминация.

➔ 5. ОРГАНИЗАЦИЯ: Геноцидът винаги се организира, обикновено от държавата или чужди държави, организации, като често се използват милиции, за да се осигури отричането на държавна отговорност. В геноцидните места се организират тайни полиции за да шпионират, цензурират, арестуват, изтезават и убиват хора, заподозрени в опозиция към властите, наратива им.

За борба с този етап членството в геноцидни милиции трябва да бъде забранено и отхвърлено от обществото. Лидери, които водят такива милиции трябва да бъдат арестувани и лишени от свобода обезателно.

➔ 6. ПОЛАРИЗАЦИЯ: Доминиращата група приема закони или укази за извънредни ситуации, които им дават пълна власт над целевата група. Законите подкопават основните граждански права и свободи. Целевите групи са обезоръжени за да ги направят неспособни да се самозащитават. Преследват се, арестуват, измъчват и убиват лидерите на целевите групи.

Превенцията може да означава енергични действия за въоръжаването на целевите групи, за да могат да се защитават.

➔ 7. ПОДГОТОВКА: Изработени са планове за геноцидни убийства. Има подготвени списъци. Лидерите на групите извършители планират „окончателни решения“. Те често използват евфемизми, за да прикрият намеренията си, като например посочват целите си като „етническо прочистване“, „пречистване“, „борба с тероризма“ и др. Изграждат армии, купуват оръжия и обучават своите войски и милиции. Възпитават населението към страх от групата на жертвите. Лидерите често твърдят, че „ако не ги убием, те ще ни убият“, маскирайки геноцида като самозащита. Актовете на геноцид се прикриват с въоръжени конфликти или гражданска война. Внезапно се увеличава възпалителната реторика и пропагандата на омразата с цел създаване на страх сред населението. Политическите процеси като мирни споразумения, които застрашават пълното господство на геноцидната група или предстоящи избори, които може да им костват хватката върху общата власт, всъщност могат да предизвикат геноцид.

Предотвратяването на подготовката може да включва оръжейно ембарго и комисии за прилагането му. Трябва да се включва и наказателно преследване за подбудителство и конспирация за извършване на геноцид.

➔ 8. ПРЕСЛЕДВАНЕ: Жертвите се идентифицират и отделят. В спонсорирания от властите геноцид членовете на групите жертви могат да бъдат принудени да носят идентифициращи символи, с които да бъдат лесно разпознаваеми от всички в обществото. Имуществото им често се отчуждава. Понякога дори се разделят в гета, депортират се в концентрационни лагери или се ограничават до региони за да гладуват и умрат. Умишлено са лишени от ресурси като вода или храна, за да ги унищожат бавно. Прилагат се програми за предотвратяване на потомството чрез принудителна стерилизация, аборти, отслабване на здравето, скъсяване на живота … чрез употребата на инжекции с определени отровни препарати. Децата са принудително отнемани от родителите. Основните човешки права на групата жертви систематично се подлагат на злоупотреба чрез извънсъдебни убийства, изтезания и принудително разселване. Започват геноцидни кланета. Те са актове на геноцид, защото умишлено унищожават част от друга група. Извършителите следят дали подобни кланета срещат някаква международна реакция. Ако не, те осъзнават, че международната общност отново ще бъде в ролята на странични наблюдатели и ще позволят нов геноцид.

На този етап трябва да бъде обявена извънредна ситуация за геноцид. Нужна е международна въоръжена намеса или да се предостави тежка помощ на групата жертви за тяхната самозащита. Трябва да се праща и хуманитарна помощ, както и да бъдат приемани от съседните страни неизбежния прилив от бежанци.

➔ 9. ИЗТРЕБВАНЕ: Унищожението на хора започва и бързо се превръща в масовото убийство, законно наречено „геноцид“. Убийците използват думи като „унищожение“, защото те не вярват, че жертвите им са напълно хора, а когато е спонсорирано от държавата, въоръжените сили често работят с милиции, за да извършат убийствата. Понякога геноцидът води и до отмъщение от групите помежду си, създавайки низходящ във вихъра цикъл на двустранен геноцид. Актовете на геноцид показват, колко дехуманизирани са станали жертвите. Мъртвите тела са разчленявани и излагани на показ за да тероризират групите жертви; изнасилването се използва като инструмент на войната за генетично изменение и изкореняване на другата група. Унищожаването на културни и религиозни ценности се използва, за да се унищожи съществуването на групата жертва от историята. В една тотална война не се разграничават цивилните от бойците. Това води до широко разпространени военни престъпления. Масовите изнасилвания на жени и деца се превръщат в характеристика на всички геноциди. Всички мъже в бойна възраст са убивани в някои геноциди. Като цяло при геноцидите са унищожавани всички членове на целевата група.

На този етап само бързата и непреодолима въоръжена намеса може да спре геноцида. Създават се безопасни зони или коридори за бягство на бежанци със силно въоръжена международна закрила. Ако силните държави не предоставят войски за пряка намеса, те трябва да осигурят въздушния транспорт, оборудване и финансови средства, необходими за намеса на регионалните държави.

➔ 10. ОТРИЧАНЕТО: е последният етап, който продължава през цялото време и винаги следва „рамо до рамо“ геноцида. Той е сред най-сигурните показатели за по-нататъшни геноцидни кланета. Извършителите на геноцид изкопават масовите гробове, изгарят телата, опитват се да прикрият доказателствата и да сплашат свидетелите. Те отричат ​​да са извършили някакви престъпления и често обвиняват за случилото се жертвите. Те блокират разследването на престъпленията и продължават да управляват, докато не бъдат изгонени от властта със сила, а ако успеят започват да бягат в изгнание. Там те остават безнаказани, освен ако не бъде приложено международно притискане на страната, която ги е приютила.

Най-добрият отговор за отричането е наказанието от международен трибунал или национални съдилища. Там доказателствата могат да бъдат изслушани, проверени, а извършителите наказани. Международният наказателен съд може да не възпира най-лошите убийци на геноциди, но с политическата воля да ги арестуват и преследват, някои може да бъдат изправени пред съда. Винаги и когато е възможно, местните производства трябва да осигурят форуми за изслушване на доказателствата срещу извършители, които не са били основните лидери и планиращите геноцида, с възможности за реституция и помирение.

Правосъдието трябва да бъде придружено и от образование в училища, семейства и медиите за фактите около геноцида, страданията причинени на жертвите му, мотивацията на извършителите и необходимостта от възстановяване на правата на жертвите.

383 Коментара
 1. MonteGeP казва
 2. marizon ilogert казва

  I like what you guys are up too. Such intelligent work and reporting! Carry on the excellent works guys I?¦ve incorporated you guys to my blogroll. I think it will improve the value of my web site 🙂

 3. Momentum Fitness казва

  Excellent site. Lots of useful information here. I am sending it to some friends ans also sharing in delicious. And certainly, thanks for your effort!

 4. zoritoler imol казва

  of course like your web-site but you have to test the spelling on several of your posts. Several of them are rife with spelling issues and I to find it very troublesome to tell the reality then again I will surely come again again.

 5. картини с естествен мъх казва

  Its like you read my mind! You appear to know a lot about this, like you wrote the book in it or something. I think that you can do with some pics to drive the message home a little bit, but instead of that, this is magnificent blog. A fantastic read. I’ll certainly be back.

 6. zmozeroteriloren казва

  Wonderful goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you are just extremely great. I really like what you have acquired here, certainly like what you’re saying and the way in which you say it. You make it enjoyable and you still care for to keep it wise. I can’t wait to read much more from you. This is actually a wonderful site.

 7. Uoxbfs казва

  oral levofloxacin levaquin online buy

 8. Eoexyg казва

  order avodart online ondansetron cost order ondansetron 8mg online cheap

 9. Jupnwe казва

  order generic aldactone 100mg aldactone 25mg brand diflucan 100mg ca

 10. Ppdzom казва

  cost ampicillin trimethoprim canada buy erythromycin 500mg sale

 11. Myxdic казва

  sildenafil price buy careprost pills order robaxin 500mg generic

 12. Lbrxxr казва

  buy sildenafil 100mg online cheap estrace tablet brand estrace

 13. Qjlhbk казва

  lamotrigine ca buy vermox for sale tretinoin cream cost

 14. Otvsyq казва

  tadalafil 10mg brand voltaren 100mg over the counter voltaren 50mg us

 15. Okncsn казва

  order isotretinoin 40mg for sale order zithromax 500mg pills buy azithromycin 500mg online

 16. WilliamDep казва
 17. Jeffreyagese казва
 18. Aaokaa казва

  order tadalafil 40mg tadalafil coupon sildenafil mail order us

 19. Rylzcf казва

  anastrozole 1 mg pills anastrozole uk viagra 100mg canada

 20. Matthewemema казва

  Информационно-аналитический проект Банковая

  https://www.instagram.com/bankovaya/

 21. Georgeham казва
 22. NFT EPubs NFT Bookstore казва

  I simply had to thank you so much all over again. I am not sure the things that I would’ve taken care of in the absence of those solutions provided by you about such subject matter. It had become an absolute distressing dilemma in my opinion, however , being able to see your well-written form you handled it forced me to weep over fulfillment. Now i am grateful for the service and thus expect you know what a great job you are always putting in educating the rest through your blog post. I’m certain you have never got to know all of us.

 23. Slkmgo казва

  cialis 40mg en france sildenafil 200mg generique pas cher viagra 50mg gГ©nГ©rique

 24. Exvirb казва

  deltasone 5mg pill buy deltasone 40mg for sale viagra 50mg ca

 25. Tmhrlf казва

  tadalafil 10mg kaufen ohne rezept tadalafil generika viagra 100mg für männer

 26. ElmerNop казва
 27. Phwwph казва

  buy accutane 10mg pills generic stromectol 12mg purchase stromectol

 28. Kyrkso казва

  altace 5mg cheap clobetasol usa purchase azelastine sprayer

 29. Sojxad казва

  buy clonidine generic minocin canada order spiriva pill

 30. Pjwnyg казва

  buspirone 5mg pill buy amiodarone 200mg cost ditropan 5mg

 31. Jcmtkv казва

  buy hytrin without prescription brand actos 15mg order azulfidine 500 mg without prescription

 32. Zdzwfw казва

  brand alendronate buy paracetamol 500 mg sale famotidine us

 33. Bqddnd казва

  order olmesartan 20mg pill diamox canada order diamox 250mg pill

 34. Wufidj казва

  buy tacrolimus generic buy requip 2mg generic purchase urso generic

 35. Respect to post author, some good information .

 36. Ajlizi казва

  isosorbide 20mg without prescription telmisartan 80mg us telmisartan pills

 37. Hiuujo казва

  order bupropion 150mg online buy quetiapine 100mg generic quetiapine 100mg pill

 38. I was wondering if you ever thought of changing the page layout of your site? Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having one or two pictures. Maybe you could space it out better?

 39. Jeraldwet казва
 40. Jeraldwet казва
 41. ElmerNop казва
 42. ThurmanAddix казва
 43. Sywmsv казва

  molnunat 200mg drug order molnupiravir 200mg pill prevacid without prescription

 44. Jeraldwet казва
 45. ElmerNop казва
 46. JamieMow казва
 47. Njxksr казва

  order generic zoloft zoloft 50mg price viagra tablets

 48. Jeraldwet казва
 49. Ygahgq казва

  buy salbutamol 100mcg viagra sildenafil sildenafil fast shipping

 50. Yhklox казва

  real cialis pharmacy prescription cheap cialis 10mg viagra us

 51. Vxwlpb казва

  buy cialis 5mg buy cialis order amantadine

 52. AndreOvami казва
 53. Top Places to have Lunch in Huiyang (China) казва

  Hi there, I found your blog via Google while looking for a related topic, your web site came up, it looks great. I’ve bookmarked it in my google bookmarks.

 54. ElmerNop казва
 55. Lzltug казва

  oral revia buy letrozole 2.5 mg pills aripiprazole 30mg sale

 56. AndreOvami казва
 57. Andfxk казва

  order dapsone 100mg without prescription order generic dapsone 100 mg aceon 8mg without prescription

 58. AndreOvami казва
 59. Top Places to Eat in Yangon (Myanmar) казва

  As soon as I noticed this internet site I went on reddit to share some of the love with them.

 60. Qszfjp казва

  medroxyprogesterone 10mg sale medroxyprogesterone 10mg usa cyproheptadine 4mg over the counter

 61. AndreOvami казва
 62. Gyrkns казва

  buy provigil 100mg online most reliable canadian online pharmacy stromectol tablets for sale

 63. AndreOvami казва
 64. WilliamHielp казва
 65. Ondako казва

  order fluvoxamine 100mg sale luvox 50mg uk order generic glipizide 5mg

 66. ElmerNop казва
 67. ElmerNop казва
 68. ElmerNop казва
 69. AndreOvami казва
 70. ElmerNop казва
 71. AndreOvami казва
 72. Hsgcqn казва

  isotretinoin 40mg without prescription buy amoxicillin 500mg order prednisone 5mg sale

 73. Cqhtpa казва

  nootropil 800 mg usa order piracetam 800mg online cheap cheap generic sildenafil

 74. PeterSEM казва
 75. ElmerNop казва
 76. ElmerNop казва
 77. PeterSEM казва
 78. PeterSEM казва
 79. ElmerNop казва
 80. Top Places to find Love in Santo Andr (Brazil) казва

  Hi there, I found your website via Google while looking for a related topic, your website came up, it looks great. I’ve bookmarked it in my google bookmarks.

 81. PeterSEM казва
 82. Ssihhx казва

  azithromycin 500mg oral neurontin pill order neurontin generic

 83. PeterSEM казва
 84. PeterSEM казва
 85. ElmerNop казва
 86. Qkqxce казва

  buy tadalafil 10mg pills canadian viagra online pharmacy viagra 50mg sale

 87. ElmerNop казва
 88. PeterSEM казва
 89. PeterSEM казва
 90. The Best Neighbourhoods to live in Taizhou (China) казва

  Loving the information on this site, you have done outstanding job on the content.

 91. ElmerNop казва
 92. PeterSEM казва
 93. ElmerNop казва
 94. PeterSEM казва
 95. PeterSEM казва
 96. Euhzvc казва

  order lasix 100mg furosemide order hydroxychloroquine 400mg for sale

 97. PeterSEM казва
 98. PeterSEM казва
 99. ElmerNop казва
 100. PeterSEM казва
 101. PeterSEM казва
 102. PeterSEM казва
 103. Muatqr казва

  order cialis 5mg online cheap anafranil 50mg uk anafranil 50mg price

 104. PeterSEM казва
 105. ElmerNop казва
 106. ElmerNop казва
 107. Ipbazi казва

  chloroquine 250mg pill oral aralen olumiant sale

 108. ElmerNop казва
 109. ElmerNop казва
 110. ElmerNop казва
 111. PeterSEM казва
 112. PeterSEM казва
 113. Ctsnzl казва

  buy sporanox 100 mg generic prometrium without prescription buy tinidazole online

 114. PeterSEM казва
 115. Hwfjyg казва

  cheap metformin 1000mg atorvastatin online order usa pharmacy cialis

 116. PeterSEM казва
 117. ElmerNop казва
 118. ElmerNop казва
 119. PeterSEM казва
 120. PeterSEM казва
 121. Very excellent info can be found on site. „I believe in nothing, everything is sacred. I believe in everything, nothing is sacred.“ by Tom Robbins.

 122. PeterSEM казва
 123. Xkevrc казва

  order olanzapine generic valsartan for sale online diovan 80mg ca

 124. PeterSEM казва
 125. PeterSEM казва
 126. Hcdfuy казва

  norvasc order online order sildenafil pills cialis 5mg usa

 127. ElmerNop казва
 128. Ciccla казва

  buy clozapine pill buy clozaril 50mg generic buy decadron 0,0,5 mg sale

 129. ElmerNop казва
 130. Ueecxn казва

  buy sildenafil for sale purchase viagra pill lisinopril 10mg drug

 131. ElmerNop казва
 132. PeterSEM казва
 133. PeterSEM казва
 134. PeterSEM казва
 135. PeterSEM казва
 136. Daviddat казва
 137. ElmerNop казва
 138. ElmerNop казва
 139. ElmerNop казва
 140. ElmerNop казва
 141. ElmerNop казва
 142. ElmerNop казва
 143. Yimibn казва

  buy linezolid 600mg pills free spins play casino games for cash

 144. Kmnzij казва

  lopressor 100mg cheap buy levitra online cheap order vardenafil 20mg without prescription

 145. ElmerNop казва
 146. Oiqnov казва

  assignment company casino slots free best slots to play online

 147. ElmerNop казва
 148. Opnfbq казва

  order vardenafil online cheap buy lyrica 150mg generic methylprednisolone medicine

 149. Daviddat казва
 150. Daviddat казва
 151. ElmerNop казва
 152. ElmerNop казва
 153. Wumuol казва

  practice essay writing online affordable term papers buy sildenafil 100mg generic

 154. Mujplx казва

  generic clomiphene 50mg real money slots poker online best

 155. Daviddat казва
 156. Havejr казва

  order cialis 10mg pill cialis medication cost sildenafil 100mg

 157. Daviddat казва
 158. Yraemd казва

  aristocort oral buy aristocort 4mg pill order desloratadine 5mg pill

 159. Ralphdom казва
 160. Ralphdom казва
 161. Ralphdom казва
 162. Ralphdom казва
 163. Zxvuxq казва

  buy dapoxetine 60mg online buy misoprostol online synthroid 75mcg generic

 164. Yoiyjv казва

  order cialis 20mg pills order generic tadalafil 20mg sildenafil 100mg ca

 165. Daviddat казва
 166. Pqocca казва

  xenical price buy generic zovirax 400mg order zovirax generic

 167. Dzdqys казва

  cialis 5mg pill cialis 20 mg price buy clopidogrel 150mg generic

 168. Daviddat казва
 169. DannyKip казва
 170. Jqteiz казва

  allopurinol 300mg uk order allopurinol 300mg pill cheap ezetimibe 10mg

 171. DannyKip казва
 172. Daviddat казва
 173. DannyKip казва
 174. Omphim казва

  order methotrexate 5mg coumadin 5mg oral metoclopramide without prescription

 175. Freddiecag казва
 176. Freddiecag казва
 177. Freddiecag казва
 178. Uvzmqn казва

  brand motilium order motilium 10mg generic flexeril cost

 179. Freddiecag казва
 180. Freddiecag казва
 181. Freddiecag казва
 182. Freddiecag казва
 183. Uccgig казва

  order cozaar 25mg generic order topamax 200mg online cheap topamax 200mg over the counter

 184. Freddiecag казва
 185. Wbeqdz казва

  order generic baclofen 10mg purchase toradol without prescription buy toradol 10mg

 186. Freddiecag казва
 187. Ndtcnl казва

  order sumatriptan 25mg for sale levaquin 250mg without prescription order generic avodart

 188. Liwcyv казва

  buy gloperba for sale online casino real money paypal blackjack online betting

 189. Adqrrs казва

  ranitidine uk buy meloxicam 15mg for sale celebrex online order

 190. Freddiecag казва
 191. Freddiecag казва
 192. Fwxaqg казва

  wind creek casino online play online roulette wheel online gambling money sports gambling

 193. Freddiecag казва
 194. Vkaqmz казва

  order flomax 0.4mg flomax pill order aldactone 25mg generic

 195. Freddiecag казва
 196. Cppxie казва

  order tadalafil 10mg without prescription ampicillin 500mg for sale ciprofloxacin 500mg over the counter

 197. Freddiecag казва
 198. Freddiecag казва
 199. Freddiecag казва
 200. Qhjhow казва

  order simvastatin 10mg online cheap zocor 20mg drug generic propecia 5mg

 201. Dzwwdw казва

  order metronidazole online purchase bactrim without prescription generic sulfamethoxazole

 202. Iwhkak казва

  order diflucan generic generic fluconazole 200mg viagra 150mg

 203. Freddiecag казва
 204. Ncywem казва

  keflex 500mg without prescription buy cleocin 300mg online cheap buy erythromycin for sale

 205. Freddiecag казва
 206. Freddiecag казва
 207. Freddiecag казва
 208. Jrmpqk казва

  buy cialis 10mg for sale cheap tadalafil pills cost sildenafil

 209. Freddiecag казва
 210. Freddiecag казва
 211. Rmcadl казва

  viagra price cheap tadalafil canadian cialis online pharmacy

 212. Freddiecag казва
 213. Freddiecag казва
 214. Freddiecag казва
 215. Freddiecag казва
 216. Siibif казва

  order cefuroxime 250mg online buy ceftin 500mg without prescription brand methocarbamol

 217. Freddiecag казва
Оставете отговор

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.

Този уебсайт използва бисквитки за да подобри вашето пребиваване на него. Приемам Научете повече