Новинарска и ПР агенция - Новините от днес

Живко Бъчваров от БНО със запален автомобил заради сигнали за злоупотреби

Колата на партиен лидер изгоря напълно на улица в Сливен. Според официалната информация на 5 септември в 03,10 часа призори е получен сигнал на спешния номер 112 за възникнал пожар в лек автомобил ситроен „С3“, паркиран на улица в сливенския квартал „Речица“.

Огънят е потушен от един екип пожарникари. За щастие при инцидента пострадали няма. Причините за пожара са в процес на установяване.

Източник от МВР-Сливен обясни, че автомобилът е собственост на представител на партия „Българско национално обединение“ Живко Бъчваров.

Дали става дума за умишлен палеж като част от калните битки в предизборната кампания, ще установят криминалистите.

Лидерът на БНО Живко Желев Бъчваров

Ето и подаденият сигнал

УВАЖАЕМИ г-н МИНИСТЪР,
Обръщам се към Вас във връзка със злоупотребите, които се извършват
във фирми „ГУРЦОВ” ООД и „БАЛДИС” ЕООД“ в гр. Сливен в
продължение на няколко години.
Всички работници в тези фирми полагат извънреден труд и този труд не
им се заплаща. Това е практика от много години и тя се прикрива от
инспекторите в Инспекцията на труда в гр. Сливен, което е видно от
многократните проверки, извършвани в тях. Инспекторите констатират
нарушенията за продължителността на работното време, като извършват
проверки през нормално определеното работно време, но не извършват
такива след това работно време, за да се установи действителната
продължителност на работното време. Това се прави умишлено с цел да не
се установи истината.
Фирмите, които злоупотребяват с човешкия труд в гр. Сливен са
много. Посочвам Ви две от тези фирми, които са участвали в
Европейски програми с проекти. Един от тези проекти е проектът
„Нови работни места във фирма „Балдис“ ЕООД“ гр. Сливен. Проектът във
фирма“ ГУРЦОВ“ ООД – Сливен е с наименование „Повишаване на
ресурсната ефективност” в
гр. Сливен.
Фирма „ГУРЦОВ” ООД – гр. Сливен с МОЛ: ГЕОРГИ ХРИСТОВ
ГУРЦОВ е с Булстат: 119601788.
Фирма „БАЛДИС” ЕООД – гр. Сливен с МОЛ: МАРИЯ ДИМИТРОВА
БАЛЪКЧИЕВА е с Булстат: 200583722. С дейностите, включени в
проектите, дружествата имат за цел намаляването на безработицата в
област Сливен, чрез създаването на устойчиви работни места за
безработни и неактивни лица. Трудовите и осигурителните отношения на
наетите в рамките на проекта лица от фирма „Балдис“ ЕООД в гр. Сливен
се уреждат на базата на българското трудово и осигурително
законодателство. Лицата са наети по трудово правоотношение.
Ръководството на „Балдис“ ЕООД Сливен се ангажирва да запази
работните места за минимум 12 месеца на минимум 50% от наетите по
проекта лица, след приключване на дейностите по проекта. Разходите за
възнаграждения за всяко лице, включено в заетост са в размер на
Минималния осигурителен доход и всички дължими вноски за сметка
на работодателите, съгласно изискванията на КТ и КСО за
съответната длъжност, попадаща в обхвата на единични групи
професии от 2 до 9 клас.
Тенденцията за трайно растяща безработица в гр. Сливен развърза
ръцете на много работодатели в града, които плащат по-ниски
осигурителни вноски или въобще не плащат такива на работници, които
работят без осигуровки, забавят изплащането на заплатите на работниците.
Има и други прояви на некоректно отношение към служителите и
работниците им. Шефовете на фирми посочват следните мотиви пред
тях: „За твоето място чакат десетина човека”. Така и принуждават
наетия от тях персонал да превива гръб и да се примирява с това
положение. Две от фирмите, които злоупотребяват с труда на хората са
фирма „Балдис“ ЕООД и фирма“ ГУРЦОВ“ ООД – Сливен. Във
фирма „Балдис“ ЕООД работниците са принудени няколко месеца да
работят в почивните дни – събота и неделя и да почиват само в един ден –
понеделник. Причината – високите цени на електроенергията. Така при
регламентирано работно време съгласно Кодекса на труда от 5 работни
дни и регламентирани 2 почивни дни, работниците работят на шестдневна
работна седмица с един почивен ден. Нарушава се Наредбата за работното
време, почивките и отпуските. Работниците работят в събота и неделя, без
да имат заповеди за полагане на такъв труд в събота и неделя, полагат
извънреден труд, който не им се заплаща, не им се издават фишове за
работните заплати. В продължение на два месеца работниците
във фирма „Балдис“ ЕООД са принудени да работят в съботните дни,
за да отработят дните през месец август 2022 г., в който ще бъдат в
платен годишен отпуск. Това се извършва незаконно – без никакви
заповеди и в нарушение на Кодекса на труда и Наредбата за работното
време, почивките и отпуските. Всичко това показва, че в днешно време
българският работник се третира като роб и имаме съвременно
утвърждаване на феодални и робовладелски отношения на трудовия пазар
в България, която независимо, че е е член на Европейския съюз, никога не
е била демократична и правова държава. Институциите на Република
България си затварят очите пред извършваните закононарушения –
особено Инспекцията на труда, НАП, Агенцията по заетостта,
Министерството на труда и социалната политика.
Във фирма „Балдис“ ЕООД работниците отразяват присъствието си на
работа за работното си място в присъствени лични бележници, в които се
записва всекидневното производство по дати и присъствие. Ако се прави
проверка от РИТ и от НАП от тях веднага ще се установи, че в събота се
работи. За работата в събота фирмата не заплаща осигуровки, а това е
ограбване на държавата с участието на ГИТ и НАП, на които фирмите си
плащат за да се краде държавата. В практиката отдавна е утвърдено
работодателите да изплащат възнагражденията на служителите и
работниците си по банков път като те не получават фишове или
извлечения за трудовите си възнаграждения, по вложения труд. По силата
на чл. 270, ал. 3 КТ получаването на трудово възнаграждение от
работника се доказва с подписа му във ведомостта, както и срещу
разписка. Колко получава гладач по НКПД: 73181022? Вложения труд на
работника не се заплаща, по този начин фирмите ограбват държалата. При
изплащането на възнагражденията по банков път, важно изискване за
работодателите е не да бъде подписана ведомостта за заплати от
работниците и дадени фишове, а да се пазят платежните нареждания за
изплатени заплати и фишовете на работници, за да не се знае истината
от работника за вложения труд.
Фишовете за заплати представляват детайлна разбивка на трудовото
възнаграждение и удръжките от него за месеца за всяко лице от персонала.
Те се издават след изготвена рекапитулация на трудовите възнаграждения
за всеки месец. Служителите имат право да получават фиш за заплата
всеки път, когато им се плаща. В същото време работниците полагат
непрекъснато извънреден труд в продължение на месеци и години, но
същият никъде не се отразява и не им се заплаща. Според чл. 146 КТ
продължителността на извънредния труд през една календарна година
за един работник или служител не може да надвишава 150
часа. Фирма „Балдис“ ЕООД не спазва това изискване и непрекъснато
нарушава българското трудово законодателство и осъществява на практика
съвременен вариант на робство и експлоатация на труда. От друга страна
това е измама спрямо държавата, тъй като невнасянето на осигуровки през
почивните дни, декларирането им в по-нисък размер ощетява държавната
хазна. С постъпленията от реалните осигуровки биха могли да се защитят
правата на хора в неравностойно социално положение – инвалиди,
социално слаби, пенсионери и др. Работниците искат да бъдат осигурявани
на реалните си заплати /разбира се като плащат и своята част от
осигуровките по закон/, но не им се позволява. Инспекция по труда не
върши работа в този случай. Реалната проверка не се прави от
присъствените лични бележници, в които се записва всекидневното
производство по дати и присъствие.
Информацията, която Ви изнасям се основава на действителни
обстоятелства. Съпругата ми Нели Бъчварова работи във фирма „Балдис“
ЕООД от 14.10.2021 год. В продължение на три месеца – октомври –
декември 2021 год. работеше всяка събота, полагайки извънреден труд, без
да има заповед за извънреден труд. В края на годината им бе заплатена
сумата от 210 – двеста и десет лева на ръка за този положен труд. От месец
януари до месец април 2022 год. работеха всяка събота и неделя, с почивен
ден понеделник, без да бъде издадена заповед за промяна на работното
време и почивка в нарушение на Наредбата за работното време, почивките
и отпуските. От месец май 2022 год. всяка събота работниците работят във
фирмата, за да отработят ползването на платените си годишни отпуски
през месец август 2022 год. Отново без заповеди и в пълно нарушение на
Наредбата за работното време, почивките и отпуските и на Кодекса на
труда. Всички посочени по-горе факти трябва да бъдат обект на
проверка не само от страна на институциите, към които се обръщам,
но и обект на проверка от страна на Главната прокуратура на
Република България. В тази връзка Ви уведомявам, че ще бъде
сезирана и Прокуратурата на Република България за престъпленията,
които се извършват във фирма „Балдис“ ЕООД – Сливен.
Настоявам:

 1. Да извършите проверки във фирма „Балдис“ ЕООД
  Сливен във връзка с посочените извършвани
  закононарушения от нейна страна в продължение на
  години. Явно над тази фирма има спуснат политически
  чадър, като си плаща на РИТ и НАП за да се прикриват с
  години тези престъпления.
 2. Да извършите проверки на самата Инспекция по
  труда в гр. Сливен, която прикрива нередностите
  във „Балдис“ ЕООД Сливен и да бъде сменено
  ръководството и екипа й. Това е повтарящ се случай на
  съпругата ми, което се прикрива от РИТ и НАП в Сливен.
  Писмата от РИТ и НА, за фирма „Екопром” са
  доказателство за случая.
 3. Да извършите проверка в Агенцията по заетостта във
  връзка с отчитането на европейския проект „Нови работни
  места във фирма „Балдис“ ЕООД“ гр. Сливен, финансиран
  чрез Агенцията по заетостта, като се изземат личните
  записки по всекидневното заработване на работника. От
  там ще е видно кога, колко и по дни работата на всеки
  работник.
 4. Да извършите проверка в НАП както във връзка с
  регистрирането на трудовите договори във фирма „Балдис“
  ЕООД Сливен, така и с отчитането на финансовата дейност
  на тази фирма.
  Прилагам следните документи:
 5. Копие от Трудов договор на Нели Бъчварова – при
  проверка от РИТ и НАП, да се
  запазва анонимността пред работодателя.
 6. Копие от извадка на вложение труд по месеци
  Моля потвърдете получаването на СИГНАЛА и
  входящия му номер.
  С уважение: Живко Желев
15 Коментара
 1. israelnightclub казва

  I must thank you for the efforts youve put in writing this blog. I am hoping to view the same high-grade blog posts by you in the future as well. In fact, your creative writing abilities has inspired me to get my own, personal website now 😉

 2. marizonilogert казва

  You made some good points there. I looked on the internet for the issue and found most persons will go along with with your website.

 3. tkescorts казва

  מתאימים לכל סוגי האירוח שתחפצו – מסיבת רווקים ורווקות, יום כיף מפנק,
  יום אהבה, או כל אירוע חגיגי שיש בו שמחה אנחנו מחכים
  לכם בכל יום ובכל שעה ביום, שירות דיסקרטי לחלוטין.
  לא משנה אם מדובר בסיום של מסיבת רווקים מטורפת או
  בתחילתו של ערב חול פשוט, עיסוי אירוטי בבת ים הוא הדבר שיהפוך אותו מעוד
  ערב לערב שייחרט בזיכרונך לנצח.

  נערות ליווי בבת ים בסופו של
  יום כל אחד ממכם חולם לקבל עיסוי מקצועי מהענערות שלנו
  , הדבר החשוב ביותר זה לבחור את מי
  שיעשה את העיסוי על מנת שיענה בדיוק
  לפי הדרישות שלכם. עיסוי מפנק בחדרה עיסוי נהדר עבור ספורטאים, עבור מי שעוסק
  הרבה בספורט או עבור גברים העוסקים בעבודה פיזית
  מאומצת רוב הזמן. בדיוק בגלל זה, חשוב
  לדעת בכלל איך מחפשים עיסוי ארוטי בירושלים,
  ומסתבר שזה משהו שהרבה מאד אנשים בכלל לא מכירים.
  מאחר והמון אנשים סבורים כי את העיסוי מפנק הם יוכלו לקבל רק במסגרת יום פינוק מפנק בנתניה/השרון
  , הם מונעים מעצמם ליהנות מהעיסוי מפנק.
  ישנם אנשים שלא מרגישים בנוח שבן המין השני נוגע בהם, כך שחשוב לתאם מראש עם מכון העיסוי מפנק בנתניה/השרון את מין המעסה.

  טיפולי העיסוי אפקטיביים מאוד למי
  שסובל מכאבי גב וניתן לקבל סדרות של טיפולים כך שכאבי גב או פציעות שונות
  יהפכו להיות דבר שקל יותר להתמודד אתו עד כדי היעלמות מוחלטת
  שלהם.

 4. Bonnie казва

  Why users still make use of to read news papers when in this
  technological world everything is available on web?

 5. נערות ליווי באילת казва

  האם חלל עבודה מעטפת – מומחים ומטפלים בבית אחד קרוב לתחנת רכבת?
  כיום לעומת זאת, הפרטיות שלך נשמרת באופן מלא וזאת הודות לאינטרנט ולאתרים
  כמו סקסי1, שמאפשרים לך למצוא נערות ליווי יפות ומקצועיות בדיוק איפה
  שאתה נמצא או ממש קרוב. איפה מוצאים
  מקומות למפגשי מין לוהטים?
  ישנם מקומות רבים בהם תוכלו לבלות עם נערות ליווי, אך התשובה לשאלה היכן לבלות עם נערות ליווי טמונה בשאלה מה תרצו לעשות עם נערת הליווי שהזמנתם.
  פעם, כדי למצוא נערת ליווי איכותית
  היית צריך לוותר על הפרטיות שלך וללכת למצוא מכון
  ליווי באחד מהרחובות המפוקפקים בעיר.
  לכל אופציה יש יתרונות וחסרונות אחרים שכדאי להכיר לפני שמזמינים נערות
  ליווי. מרביתן הגדול של נערות הליווי באילת הן תושבות העיר, חדשות וותיקות.
  שירותי הליווי ניתנים לפי אזורים גיאוגרפים בישראל
  ולא מוגבלים דווקא לערים מסויימות.
  חדרים לפי שעה מציעים דיסקרטיות אבל הם מטבע הדברים מוגבלים לזמן קצר.
  עיסוי מפנק ברמת הגולן נע בין שעה לשעה
  וחצי והוא מתאים לכל אדם. מסאז מפנק עם דוגמנית שווה, מחכה להגיע אליך.

  עיסוי מסאג’ מסאז’ מקצועי. אפשר להפתיע גם
  בני זוג עם טיפולי עיסוי ולהזמין אותם לבית הפרטי, לדירות דיסקרטיות ברחבי הארץ
  וכמובן לחדרי מלון אקסקלוסיביים.
  יש לנו מבחר רחב של דירות דיסקרטיות נראות ברחבי ישראל:
  בצפון, במרכז ובדרום, אז צרו קשר
  כשאתם מחליטים להירגע – לא תתחרטו.

 6. נערות ליווי באילת казва

  אמנם נכון שלחץ של רקמות עמוקות הוא
  בדרך כלל חזק יותר מזה של
  עיסוי שוודי, אבל זה לא חייב להיות כואב כדי
  להיות יעיל. במקרים בהם כאבי הגב חזקים, מומלץ לפנות
  לעיסוי טיפולי מקצועי על
  מנת לטפל באופן הוליסטי (שלם) בסימפטומים, אמנם הרבה פעמים ניתן למנוע את הכאבים לפני
  הופעתם. גם אם המטופלים מגיעים כדי לעשות עיסוי מפנק בבית שמש מהנה,
  לכיף בלבד ומבלי לחשוב על ההיבט
  הטיפולי שלו, הרי שעל המטפל האחראיות להפיק את המירב עבור המטופל.
  עיסוי לנשים בחיפה והסביבה בלבד כדי שתוכלו ליהנות מפרטיות, נוחות מלאה ולהפיק את
  המיטב מיום הכיף שלכן ומהעיסוי שלכן.
  אתה יכול גם להשתמש בעיסוי ספורט כדי להגביר
  את הגמישות והביצועים. בהתאם לצרכים
  שלך המעסה יבחר האם לנקוט בטקטיקה של לחץ עמוק או שמא
  בעיסוי מרגיע. סוג של עבודת גוף
  יפנית, עיסוי שיאצו כולל לחץ מקומי באמצעות אצבעות המטפל (או לפעמים הידיים והמרפקים), המופעל ברצף קצבי לאורך הגוף.

  הוא יעיל לטיפול בפציעות לחץ חוזרות ונשנות, כגון
  „מרפק טניס“ או תסמונת התעלה הקרפלית.
  מספר טיפים לטיפול מונע של כאבי גב.
  כאבי גב – סיבות וטיפים לטיפול
  מונע. כאבים בגב כוללים כאבי שכמות
  וכתפיים, כאבי גב תחתון וכאבי מותניים.
  עיסוי שמטפל בכאבי גב.

 7. שירותי ליווי באילת казва

  בקליניקה פרטית בנתניה/השרון יש לכם אפשרות להתנתק
  מהסביבה המוכרת לכם, תוך שאתם
  זוכים לעיסוי המתבצע בחלל נעים, מבושם ומאד מרגיע.
  כשאתם מתעניינים לגבי עיסוי
  במרכז, דעו כי פתוחות בפניכם שתי אפשרויות עיקריות: עיסוי ברחובות המתבצע
  בבית הפרטי שלכם או עיסוי ברחובות המתבצע
  בקליניקה פרטית. ולכן, רגע
  לפני שאתם בוחרים שיאצו או עיסוי אבנים חמות חשוב
  להבין את הצורך בניקוי המערכת
  שיכולה לשפר את בריאותכם לבלתי היכר.

  גם אם המטופלים מגיעים כדי לעשות עיסוי מפנק בחיפה והסביבה
  מהנה, לכיף בלבד ומבלי לחשוב על ההיבט הטיפולי
  שלו, הרי שעל המטפל האחראיות
  להפיק את המירב עבור המטופל. גם אם
  תזמינו עיסוי מפנק לבית המלון בבאר
  שבע שבו אתם שוהים בבירה, האווירה
  תשתנה, האורות יתעממו ונרות ריחניים יהיו בכמה פינות החדר, אתם תשכבו רק עם
  מגבת על גופכם שתרד אט, אט, ככל שהעיסוי יעבור לחלקים השונים בגוף.
  אם אתם מעוניינים לשמור את הבילוי עם נערת הליווי לעצמכם,
  אתם לא צריכים אפילו לקום מהספה בסלון, אלא רק
  לגלוש לאתר ייעודי ולהזמין נערת ליווי בלחיצת כפתור.

 8. שירותי ליווי באילת казва

  עיסוי יוני מעניק לך לחוות עוד רבדים
  במיניות שלך, ללמוד התמסרות בידיעה
  שזהו מרחב בטוח, קשוב, ללמוד מהו מגע קשוב ועדין
  ללא מטרה, לקבל ריפוי ועונג שם .
  התהליך הינו איטי, קשוב ונוכח ומאפשר לך
  לגלות עוד רבדים בתוכך. התהליך הטיפולי הוא הדרגתי, רגוע ומרגיע.
  מסאז׳ מקצועי בקרית שמונה/נהריה הטיפולי דומה לזה מרגיע, קלאסי – הוא גם מאיץ את הדם, מסלק מלחציים בשרירים, משפר את זרימת
  הדם ואת זרימת הלימפה. עיסוי קלאסי בחיפה
  והסביבה כללי הוא עיסוי גוף מלא.
  מסאג׳ בבאר שבע מקצועי קלאסי באזורים, תשומת
  לב רבה יותר מוקדשת לחלקים מסוימים בגוף (למשל ישבן, גב, אזור צווארון).
  נלמד מספר כלים ושיטות להגברת העונג,
  העמקת האינטימיות, הגברת המודעות, הזרמת האנרגיה
  המינית בגוף והעברת הילינג דרך כפות הידיים והלב.

  שנים רבות לימדו אותנו להסתיר, לחשוש,
  לא לדבר על האנרגיה המינית שלנו, להסתיר את
  הלינגאם, לחוש בושה ולחץ האם הוא עומד או לא,
  האם אני גומר מהר או לא. האם אתה מתעורר, אולי אתה מתכווץ, האם אתה נרגע או כל תגובה אחרת.

 9. שירותי ליווי באילת казва

  בתל אביב, במרכז הארץ, בחיפה, קריות והצפון,
  באילת ובכל יישוב ונקודה במדינה.

  אותו הדבר לגבי נערות ליווי בחיפה,
  קריות והצפון, אשר יגיעו לכל מושב או קיבוץ בצפון הארץ ולא מוגבלות
  לחיפה בלבד. עם זאת, המפגש פחות מתאימה
  עבור גברים ונשים שנמצאים במערכות יחסים ומעוניינים בבילוי דיסקרטי עם נערות ליווי.
  כיום לעומת זאת, הפרטיות שלך נשמרת באופן מלא וזאת הודות לאינטרנט ולאתרים כמו סקסי1, שמאפשרים
  לך למצוא נערות ליווי יפות ומקצועיות בדיוק איפה שאתה נמצא או ממש קרוב.
  פולינה נערת ליווי בתמונות אמיתיות עם פנים… בחורה סופר אינטיליגנטית ויחד עם זה יכולה… בחורה סופר אינטיליגנטית ויחד
  עם זה יכולה להיות המאהבת הכי מופרעת ופתוחה שאי פעם בילית… בחירת דירות דיסקרטיות איכותיות באזור
  אשקלון, מקבץ של דירות יפות, סופר איכותיות ומפנקות ובסטנדרטים
  של ההיגיינה והניקיון הגבוהים ביותר.
  תוכל להיעזר באינטרנט על מנת לחפש דירות
  דיסקרטיות במרכז ואתה יוכל להזמין עיסוי בארבע ידיים
  ממטפלות איכותיות שיודעות להעניק את
  כל סוגי העיסויים.. לכן, אתה יכול להזמין את נערת הליווי שלך להיכן שרק תרצה ולבלות אתה ערב בלתי נשכח.
  נערות ליווי מבינות את תחושת הבדידות,
  התסכול, והאכזבה ויודעות כיצד לטפל בהן.
  כל מה שעליך לעשות הוא להריץ חיפוש קטן על נערות ליווי באזור שלך ומיד יופיעו
  בפניך עשרות ומאות תוצאות של נשים יפהפיות הממתינות לקריאתך.

 10. שירותי ליווי באילת казва

  24/7 הינו המוביל בתחום חברות מומלצות, בעלי מקצוע,
  נותני שירות ועסקים מומלצים באזור .בדיוק בשבילכם הוקם פורטל מומלצים
  24/7, פורטל עסקים שבו לקוחות יכולים
  לאתר בקלות בעלי מקצוע מנוסים
  ואיכותיים בחיפה, נשר, טירת הכרמל, עכו, קריית טבעון וכל אזור קריות.

  בעזרת הפלטפורמה החדשה של פורטל סקס אדיר יתאפשר לכם לאתר בקלות את כל אחת מהדירות הללו
  ולבחור בדירה אשר תתאים לכם יותר מכל אחת אחרת.

  במידה ואתם מחפשים דירות דיסקרטיות במחירים זולים בעיר
  חדרה, דעו לכם כי בעזרת המערכת של
  פורטל סקס אדיר תוכלו סוף סוף למצוא את מבוקשכם.
  הן מגיעות אליך תוך חצי שעה ומעניקים לך
  חוויה מפנקת במיוחד, כי כאשר מדובר בשביעות הרצון של הלקוחות
  שלנו אנחנו מתייחסים לכך בכובד ראש.
  אז נכון שהטיפול מפנק ואפשר בהחלט לבוא באופן חד פעמי לשעה ולתת לגוף ולנפש מנוחה, אבל תורה עתיקה זו היא הרבה מעבר לכך.

  הקיום של ג’ואנה הוא אחת מהסיבות לכך שמדעי הרוח לא
  נכחדו עדיין. דירות אלה מיועדות למי שמעוניין לחוות ריגושים וליהנות ממקום דיסקרטי ללא שיפוט וללא גבולות.

 11. נערות ליווי באילת казва

  בין היתר: חדרים סטנדרטיים, צימרים מפנקים
  שיכולים להיות ממוקמים גם במושבים או באזורים ירוקים וכמובן, גם מלון לפי
  שעה, המציע חדרים אטרקטיביים ברמת אירוח גבוהה,
  או חדרים בסיסיים יותר, בהתאם להעדפה ולדרישה.
  חדרים לפי שעה במבוא בית’ר – חדרי אירוח דיסקרטיים להשכרה לפי שעות מלאים באווירה רומנטית קסומה, נופש
  גמיש וספונטני מפנק ממתין לכם כאן הכנסו
  עכשיו! תדמיינו אתכם מקבלים שעה שלמה של עיסוי בסגנון האהוב עליכם, בשקט הכל כך מוכר לכם בתוך ביתכם.
  במהלך המשחק שני הפרטנרים
  מקבלים הנאה אירוטית עצומה, ויזואלית וחושית.
  בפרטיות המלאה שוכנות להן הדירות המאובזרות שלנו בפינות החשאיות ביותר בעפולה ומספקות לכם את התשובה
  לבילוי מדהים מבלי לדפוק חשבון
  לאף אחד. הצורך בדיסקרטיות
  הוא הדדי וכולם מבינים את כולם בעניין הזה.

  דוגמא אחרת, יכולה לבוא לידי ביטוי
  בכך שהדבר החשוב ביותר בעבורכם נוגע לנושא התקציב – אולם אם לא יכולים או מוכנים להשקיע סכומי כסף גבוהים עבור המטרה, ובמקרה הזה
  תבחרו כמובן את האפשרות הכי זולה בעבורכם
  – זה יכול לבוא בצורה של חדרים וזה יכול להיות גם מלון
  או מלונית לפני שעה.

 12. נערות ליווי בתל אביב казва

  תוך הקפדה בלתי מתפשרת על שימוש
  בטכנולוגיות חדשניות, חומרי HIGH QUALITY,
  איכות, נוחות ושירות. אצלנו תמצאו פירוט מעמיק לכל חומרי הגלם הקיימים בעולם הדפוס ומגוון ענק
  של מוצרים. סטודיו צילום להשכרה
  – מסך ירוק – גרין סקרין (Green Screen) או רקע לבן (White Screen) ענק
  של 5 מטר על 6 מטר. צילום אומנותי לברית מילה.
  תוכלו גם לבחור באישה מעסה או בגבר מעסה,
  לבחור עיסוי בבאר שבע להקל על כאבים, או
  סתם עיסוי מפנק שיגרום להפחית את המתח מהשרירים,
  מהגב, מהצוואר ושאר האיברים בגוף שזקוקים למגע מנוסה ומקצועי.

  ישראלית צברית אמיתית ב-100%
  תמונות אמיתיות מחכה לך במקום הפרטי שלה
  בבאר שבע. מה טוב יותר מלבלות
  בצימר כשהרומנטיקה כבר מחכה לכם שם ?
  מפגש אחד, שיחה אחד, נערת ליווי שווה ממתינה 24 שעות ביממה והיא כבר כותבת לכם
  ברגעים אלו! תכשיטי ברקוביץ, שעונים, תכשיטים, טבעות אירוסין וטבעות נישואין הולכים יחד כבר מאז
  קום המדינה ואפילו עוד לפני כבר ברוסיה.
  יחד עם זאת, קשה למצוא שירותי ליווי איכותיים בירושלים.
  המגזין מציע שירותי פרסום איכותיים ואמיתיים בלבד.

 13. נערות ליווי בתל אביב казва

  דירה פרטית ודיסקרטית המציעה
  אירוח אחד על אחד ובה ניתן למצוא נערת ליווי פרטית
  ניתן למצוא בקלות וביעילות.
  קייטרינג ארץ גשן מתמחה בהכנת תפריטים חלביים לאירועים קטנים וגדולים (400 סועדים) אנו מציעים מגשי אירוח טעימים
  ומגוונים כמו: פינגר פודר, מגשי סושי, קינוחים,
  סלטי שף יחודיים ועוד. מצלמת בטבעיות, באווירה קלילה ונעימה, צילומי הריון, משפחה וילדים,
  אירועים קטנים ותדמית למדריכי כושר,
  אצלכם בבית או בחוץ. לשירותי כביסה הניתנים
  אצלנו בשתי מכבסות בראשל“צ, יש את הציוד המשוכלל ביותר היות ואנו משרתים מוסדות ציבוריים גדולים כגון בתי אבות, מפעלים, מכוני כושר, מסעדות מספרות ועוד… יש לכם משכנתא? מתכננים לקחת? לנו יש את הפתרון בשבילכם. מטופלים שמגיעים לעשות עיסוי לעיתים רחוקות ומחפשים בעיקר את ההנאה שבעיסוי, יהנו מאוד מסוג עיסוי זה. לבסוף, על מנת שתוכלו להגיע לכל טיפול של עיסוי ארוטי ברחובות מוכנים ותפיקו ממנו את המקסימום שהוא מציע, חשוב לנו לחלוק אתכם גם מדריך קצר עם ההכנות שאסור לפספס. אתם רוצים שעוד אנשים ישמעו על העסק שלכם? זה לא חדש, נערות ליוו ירושלים מגיעות אל כל מיני אנשים והמכלול הירושלמי כולל היצע של גברים דתיים, תיירים, דיירי המקום ועוד אוכלוסיות מגוונות כאלה ואחרות.

 14. mossaika.com казва

  Howdy! Do you know if they make any plugins to protect against hackers? I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard on. Any tips?

 15. zmozeroteriloren казва

  Great V I should certainly pronounce, impressed with your website. I had no trouble navigating through all tabs and related information ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the least. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or something, web site theme . a tones way for your customer to communicate. Nice task..

Отговори на israelnightclub
Отказ

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.

Този уебсайт използва бисквитки за да подобри вашето пребиваване на него. Приемам Научете повече