Новинарска и ПР агенция - Новините от днес

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ДОСТАВКА НА ВАКСИНИ

 1. Първо по договора с Пфайзер, за останалите е аналогично.
  1.1 ОБОБЩЕНО ВАКСИНИТЕ СА ЕКСПЕРМЕНТАЛНИ И ВОДЯТ ДО
  СМЪРТ И ДРУГИ ИЗБРОЕНИ УВРЕЖДАНИЯ, ЗА КОЕТО
  ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ ПФАЙЗЕР Е ОСВОБОДЕН ОТ ОТГОВОРНОСТ ПО
  ГРАЖДАНСКИ ИСКОВЕ И НАЗАКАЗАТЕЛНО ПРЕСЛЕДВАНЕ. Като
  правителството се задължава да крие съдържанието на членовете I.12
  „Освобождаване от отговорност” и следващите го членове 10 години и да не ги
  предоставя публично.
  1.2 Член I.12.1 INDEMNIFICATION (освобождаване от наказание или
  освобождаване от отговорност), стр. 24 от договора с Пфайзер, гласи:
  „Комисията, от името на участващите държави членки в ЕС, декларира, че
  използването на ваксини по този договор ще се случи при епидемични условия,
  изискващи такава употреба, и че следователно прилагането на ваксини ще се
  извършва при изключителната отговорност на участващите държави членки.
  Следователно всяка участваща държава членка ще освободи от отговорност (shall
  indemnify) и съдебни искове (hold harmless agreement) Изпълнителя, неговите
  филиали, подизпълнители, лицензодатели и подлицензополучатели, както и
  служители, директори и други агенти и представители (заедно наричини
  „Освободените от отговорност лица“) от и срещу всички възникнали задължения,
  споразумения (сетълменти), съгласно член I.12.6 и основателни, преки съдебни
  разходи, направени при защита на искове на трети страни (включително
  основателни адвокатски хонорари и други разходи), свързани с увреждане,
  загуби, понесени страдания както е дефинирано в чл. I.12.2 (наричани общо
  „Вреди“), произтичащи от или свързани с използването и употребата на
  ваксините под юрисдикцията на въпросната участваща държава членка”.

1.3 Член I.12.1 препраща към Член I.12.2, където се съдържа описанието на
всички вреди от ваксините, за които Пфайзер е освободен от гражданска и
наказателна отговорност.
Член I.12.2 стр.24 от договора с Пфайзер гласи:
„Освобождаването от отговорност, съгласно Член I.12.1, ще се отнася само
за следните вреди, претърпени от трета страна: смърт, физическо нараняване,
психически или емоционални наранявания, заболяване, увреждане, загуба или
щета на имущество, икономически загуби или спиране на бизнеса”.

1.4 Чл. II.6.4 (ii ) определя, че доставчикът (Пфайзер) е освободен и от всички
други искове към него, освен описаните в Член I.12.1 смърт, увреждания и други.
Като Чл. II.6.6 посочва, че правителството, вкл. на РБ, трябва да определи
държавен орган и бюджет да заплаща вредите на увредените от ваксината. Такъв
орган и бюджет в РБ няма.
В Чл. II.6.4 (ii) Ограничения на отговорността (Limits of liability) е
записано:
„Вземайки предвид задължението на участващите държави членки за
освобождаване от отговорност по Чл. I.12, както е посочено в настоящия договор,
страните също така изрично се съгласяват, че доставчикът (Пфайзер) не носи
отговорност пред Комисията или пред държава членка по отношение на вреди
или щети, понесени от Комисията или участващи държави членки в резултат на
всяка претенция от трета страна, свързана с разпространението или използването
на ваксината, при обстоятелства когато Изпълнителят не би имал право на
освбождаване от отговорност по член I.12, ако такъв иск от трета страна бъде
отправен срещу доставчика (Пфайзер)”.
1.5 Чл. II.6.6 определя, че всяка държава членка, вкл. РБ, е задължена да
определи държавен орган и бюджет за вреди от ваксините, които би дължал
освободеният от отговорност доставчик. Това е посочено в разпоредбата на Чл.
II.6.6 Отказ от суверенитет (отказ от суверенно право – waiver of sovereign
immunity).
Отказ от суверенно право (waiver of sovereign immunity) е типичен за
американското право, правителството се е отказало от свое решение и е
задължено да обяви орган и бюджет за покриване на вреди. Такъв орган и
бюджет в РБ няма.
Налагането на ваксинация, вкл. доброволна или принудителна, чрез
незаконно ограничаване на права, или тестове на здрави хора, не е
подсигурено с ФОНД ЗА ВРЕДИ И ОТГОВОРЕН ОРГАН, С КОЕТО
БЪЛГАРСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО НЕ ИЗПЪЛНЯВА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА
СИ ПО Чл. II.6.6.
1.6 По Чл.I.6.14 КОНТРОЛ И ПРОВЕРКА НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА
ВАКСИНИТЕ НЯМА. Получаващата страна оглеждала (цитат) „визуално”
пратката и се подписвала на протокол, че е получила. Провеждала се (цитат)
„визуална инспекция на продукта”. Какво съдържа продуктът, дали
съдържанието отговаря на спецификация на изготвяне – такава проверка няма и
не се извършва. Хората са принуждавани по различни начини да ходят по
ваксинационни пунктове за неизвестна течност, преминала „визуална проверка”.
По Чл.1.6.14 ОТХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТ, РАЗПОРЕЖДАНЕ С
ОТХВЪРЛЕНИ ПРАТКИ, участващата държава членка трябва визуално да
провери продукта в рамките на 24 часа от доставката, следвайки инструкциите,
посочени в Приложение 3 (Спецификация за доставка).
1.6.1 Инструкциите, посочени в Приложение 3 (Спецификация за
доставка) показват как човек с ръкавици, бяла престилка и голи глезени,

разопакова кашон, показва черен капак /VIP Shipper lid/, след което запечатва кашона – това е цялата проверка. Въобще не се проверява от получателя, служител
на правителството или на министерство на здравеопазването, съдържанието на
т.нар. „ваксина”. Приложени са снимки на „визуалната проверка”.

Оставете отговор

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.

Този уебсайт използва бисквитки за да подобри вашето пребиваване на него. Приемам Научете повече