За ЦИК и държавната банда, управляваща България

17201423_10154690665264064_5699794353421462480_n

17201423_10154690665264064_5699794353421462480_n

Както от ЦИК неправилно са изтълкували изказването на инж. Александър Атанасов от Българско Национално Обединение, тук не става дума за накърняване доброто име на Бойко Борисов. Дори точно обратното. Ние го хвалим, защото ролята му на олигофрен в държавата, както и тази на човек, правещ безобразия, е много добра с цел събуждане на българската нация. Затова ние му благодарим. Това е похвала от наша страна  и изобщо не може да се говори за обида, насочена към г-н Борисов. Дали действията му са осъзнати или не, няма значение, защото това, което той прави досега никога не се е случвало в България. С такава настървеност да се създават фалшиви новини и фалшива реалност, което ако продължи да се повтаря най-накрая ще унищожи България. Без значение дали бившият премиер е ръководен по сателит или пък просто чипа му е такъв – българите трябва да се осъзнаят и тогава той ще стане безпомощен!

Решението на ЦИК още веднъж показва, че от Българско Национално Обединение са прави за това, че в България истината е недопустима, а медиите са изключително контролирани и под тоталната цензура на бандата, ръководеща страната ни.
 С решението на Централна Избирателна Комисия можете да се запознаете тук: https://www.cik.bg/bg/decisions/4452/2017-03-09

РЕШЕНИЕ
№ 4452-НС
София, 09.03.2017

ОТНОСНО: сигнал от Съвета за електронни медии за произнасяне по компетентност за съответствие с разпоредбите на Изборния кодекс на изказване, направено в безплатен диспут от Александър Атанасов от БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ

В Централната избирателна комисия е постъпил сигнал с вх. № НС-20-49/08.03.2017 г. от Съвета за електронни медии. В същия се посочва, че при проведен мониторинг върху дейността на доставчиците на медийни услуги в предизборната кампания за предстоящите избори за народни представители на 26 март 2017 г. е установено, че в безплатен диспут, излъчен на 6 март 2017 г. по програма „Хоризонт“ на БНР на тема: „Социална политика, здравеопазване, образование“, по време на изказването си в интервала от 14.45 до 14.48 ч. един от участниците – Александър Атанасов от БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ в хода на разговора е заявил следното: „Държавната банда, главният крадец и психопат Бойко Борисов трябва да бъде овъзмезден и настанен за лечение в психиатрична клиника“.

Към сигнала, който е изпратен за произнасяне по компетентност на Централната избирателна комисия, е приложен един (1) брой електронен носител със запис на въпросния откъс.

Централната избирателна комисия, след като се запозна със съдържанието на приложения запис, установи, че в действителност представеният като Александър Атанасов от БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ изказва твърдяната реплика на втората минута от изказването си.

Съгласно разпоредбата на чл. 183, ал. 4, изр. 1, предложение последно от ИК (изм., ДВ. бр. 39 от 2016 г.) се забранява използването на агитационни материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите.

В случая с изказването си извън всяко съмнение участникът Александър Атанасов, от една страна, накърнява добрите нрави, а от друга страна – засяга честта и доброто име на г-н Бойко Борисов, регистриран като кандидат за народен представител в два многомандатни изборни района в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. – факт, който е ноторно известен на Централната избирателна комисия.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 26 във връзка с чл. 183, ал. 4, чл. 480, ал. 2 и чл. 496 от Изборния кодекс и чл. 42 от Закона за административните нарушения и наказания Централната избирателна комисия:

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на забраната на чл. 183, ал. 4 от ИК от страна на Александър Атанасов от БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на Александър Атанасов.

На основание чл. 43, ал. 3 от Закона за административните нарушения и наказания възлага на МВР – СДВР да установи пълната самоличност и адрес на Александър Атанасов. След връщане на информацията относно самоличността на нарушителя оправомощава председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на същия.

След съставянето и връчването на актовете същите да се изпратят на Областния управител на област София за издаване на наказателни постановления.

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова