българия

Повече от 66 години народът на нашата страна е жертва на организирания политически бандитизъм.

   Ние, българските граждани, които уважаваме справедливото държавно устройство и вярваме, че „libertas, lex et pax sunt optima bona”,  се стремим да имаме обективен поглед върху положението…