Новият закон за училищно и предучилищно образование, унищожава образованието ни