Новият закон за училищно и предучилищно образование, унищожава образованието ни

zakon-uchilishtno-preduchilishtno-obrazovanie