Местан победи. Неговата партия ДОСТ вече е законна

Върховният касационен съд отмени отказа на Софийския градски съд, постановен преди две седмици, и  регистрира политическа партия ДОСТ

Тогава първоинстанционният съд отказа вписване на партията, подозирайки неин евентуален етнически характер. Посочените аргументи бяха преобладаващият брой учредители с турски имена и етимологията на думата ДОСТ. Това е чуждица в българския език, която идва от турския и персийския език и означава “приятел”.

СГС написа, че това е “абревиатура с определен емоционален заряд, произтичащ от значението на чуждицата с турски произход – “приятел”.

ВКС не споделя тези съображения. В решението се казва, че конституционното право на сдружаване на гражданите в партии няма как да бъде осуетено с произволни изисквания на съда извън изрично записаните в закона.

 

Делото във ВКС по казуса с регистрацията на партия “ДОСТ” (Демократи за отговорност, свобода и толерантност) бе гледано от състав с председател съдия Светла Чорбаджиева и членове Ваня Алексиева и Евгений Стайков. Съдиите бяха избрани след извършено публично случайно разпределение.

Преди това съдия Лилия Илиева от Софийския градски съд отказа регистрацията на “ДОСТ” с много спорни мотиви. Тя обяви, че формацията с лидер на Лютви Местан отговаря на закона, но не и на духа му.