България

„Робство” исторически неточна, политически некоректна и емоционално обременена дума ли е?

Интервю с проф. Валери Стефанов – Проф. Стефанов, в социалните мрежи предложихте една тъжна гротеска, редакция на българската литература, която илюстрирахте с примерен текст на…