Авторски новини

Е, НЕМА ТАКАВА ДЪРЖАВА!

Решението за разселване на мигранти по общини цъфна в Държавен вестник! Няма друга държава в ЕС, която да е приела подобен самоубийствен регламент! НЕЗАБАВНА ОСТАВКА,…

Среща на председателя на Балканска Демократична Лига с Анатолий Карпов

Малцина допуска до себе Анатолий Евгеневич Карпов, но с радост прие председателя на Балканска Демократична Лига Кемил Рамадан. Двамата дискутираха на дълго и широко шахматните…