Авторски новини
Среща на председателя на Балканска Демократична Лига с Анатолий Карпов

Малцина допуска до себе Анатолий Евгеневич Карпов, но с радост прие председателя на Балканска Демократична Лига Кемил Рамадан. Двамата дискутираха на дълго и широко шахматните…