Авторски новини


Е, НЕМА ТАКАВА ДЪРЖАВА!

Решението за разселване на мигранти по общини цъфна в Държавен вестник! Няма друга държава в ЕС, която да е приела подобен самоубийствен регламент! НЕЗАБАВНА ОСТАВКА,…